Actuele vieringen

07-03-2021
Doorgaan en keuzes maken

Het Joodse volk moest voordat ze nieuw land konden betreden eerst veertig jaren in de woestijn verblijven. Deze periode van wachten op een nieuwe toekomst, gaf voedsel aan vertwijfeling, geklaag...

14-03-2021
Boos en gefrustreerd

Jona moet veertig dagen wachten buiten Nineve, omdat God de inwoners van die stad de tijd geeft om zich te bekeren. Dit maakt Jona boos en gefrustreerd. Zelfs zo boos dat hij uitroept dat het le...

21-03-2021
Verleiding weerstaan

Jezus vast veertig dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn levensweg. Na veertig dagen wordt hij door de verleider op de proef gesteld. Dit bijzondere verhaal lijkt een blauwdruk t...

Berichten uit de Peper

17-02-2021
Huispaas-kaarsen bestellen

We zetten een goede traditie voort, zodat je ook dit jaar weer de mogelijkheid hebt een huispaaskaars te bestellen. De ‘vaste’ afnemers ontvingen al een mail met alle informatie, die overigens v...

18-02-2021
Van het bestuur

Wij zijn blij te kunnen melden dat Harma van der Schoot het bestuur, als secretaris gaat versterken. Zij is ongeveer 8 jaar met haar gezin betrokken bij de Peper en wordt in een komende nieuwsbr...

28-02-2021
De tocht van de mens

In de veertigdagentijd deelt de OVG dagelijks vlogs (filmpjes) als inspiratie voor mensen onderweg tussen het hier en nu en de nieuw...

Activiteiten

16-02-2021
Louise Glück

De Nobelprijs voor Literatuur ging in 2020 naar de Amerikaanse dichteres Louise Glück. “Een kleine openbaring” ontdekte Eric Corsius toen hij ‘Wilde Iris’(1992) las. Wie deze bundel openslaat be...

17-02-2021
Vasten en samen eerlijk eten

In de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Nederland lazen we een interessante bijdrage over Samen eerlijk eten.

Charlotte Kwak schrijft over Wereldpeulvruchtendag/Veertigdagentijd

05-03-2021
Wereldwijd bidden en online vieren

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd ...