Oecumenische Vieringen Groningen

Midden in het uitgaanscentrum van Groningen ligt het Pepergasthuis. Het prachtige hofje stamt uit de 15e eeuw en heeft een mooi oud kerkje. Iedere zondagmorgen zoeken ruim 200 mensen hun weg naar dit kerkje, kortweg de ‘Peper’. De bezoekers van ‘Pepervieringen’ komen uit Groningen en uit de wijde omgeving.

We maken deel uit van de OVG, een levendige oecumenische geloofsgemeenschap. Elke zondag vieren, leren en delen we ons geloof op basis van de joods-christelijke traditie. We vieren met helder, eigentijds taalgebruik, met nieuwe liederen en met experimentele vormen. De ‘Peper’ is voor ons belangrijk als plaats van bezinning. Een plaats waar actuele vragen richting geven aan ons zoeken naar God.

De ‘Peper’ is een kerk waar je zo maar kunt binnenlopen, gewoon om eens een viering mee te maken. Een plaats waar je van harte welkom bent om mee te zingen, om te luisteren en tot rust te komen. Jong of oud, kerkelijk of niet-kerkelijk, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.

Loop eens binnen op zondagmorgen om 10.30u (vanwege Corona: vanaf 31 mei). Nieuwsgierig naar wie we zijn? Bekijk dan deze website. Ontdek of onze manier van vieren, leren en delen, jou aanspreekt. Voor  het Interne deel is een account nodig, zie het betreffende nieuwsbericht.

 

 

Recent nieuws

7 april 2020

Paasviering

De Pepergasthuiskerk is al weken gesloten. We kunnen er geen vieringen houden, dat missen we heel erg. Al is de kerk nu voor onze gemeenschap verboden terrein, Pasen gaan we wel vieren! Op een wat ongebruikelijke manier, via onze website. Nick Everts, Wim Opgelder en enkele anderen hebben een Paasviering voorbereid en in klein gezelschap uitgevoerd. Zij maken hiervan een geluidsopname, die Roel van der Steen op Goede Vrijdagavond op de website zal plaatsen. (meer…)


De Pepergemeenschap en het coronavirus (COVID-19)

Om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen heeft de overheid voor langere tijd ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die ons allen raken. Maatregelen die ook ons als Pepergemeenschap bijzonder raken.

Als bestuur hebben we stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen en op basis daarvan een aantal besluiten genomen. Over deze besluiten willen we u graag informeren. (meer…)


Overlijden Marijke de Bruijne

Op 30 maart 2020 is Marijke de Bruijne overleden.

Als Bestuur van de Oecumenische Vieringen Groningen hebben wij de familie gecondoleerd met dit grote verlies.

Voor de Pepergemeenschap is Marijke van grote betekenis geweest. Zij heeft met haar woorden inhoud gegeven aan wat er leefde in de “Peper”.  Teksten en muziek die nauw bij elkaar aansluiten en steeds weer herhaald worden in de vieringen van de OVG. (meer…)


Audio-vieringen via de website

Deze crisistijd zet ons hele leven op z’n kop. Het is in letterlijke zin “beklemmend leven”. Juist nu we behoefte hebben aan bemoediging en troost zijn er geen Pepervieringen. Kerkdiensten zijn in elk geval voorlopig verboden. Maar er is goed nieuws: Nick Everts, Wim Opgelder en mogelijk enkele anderen zijn momenteel bezig met het maken van audio-vieringen. Voor 8 zondagen komt er een audio-viering op de website te staan. De eerste audio-viering zal op eerste Paasdag (12 april) beschikbaar zijn. De laatste audio-viering komt dus op zondag 31 mei, dat is Pinksteren. Stiekem hopen we dat kerkdiensten met Pinksteren weer mogen. De audio-vieringen worden in de Pepergasthuiskerk opgenomen, zodat sfeer (mwah: zonder Pepergangers) en akoestiek herkenbaar zijn. Nadere details volgen later.


Pastoraat zijn we allemaal.

De maatregelen die landelijk genomen zijn om het Coronavirus te bestrijden raken ook ons als Pepergemeenschap buitengewoon diep. Het zicht op elkaar middels de wekelijkse vieringen is verdwenen. Door de buitengewone maatregelen worden sociale contacten geminimaliseerd en de verwachting is reëel dat dit nog langere tijd gaat duren.  (meer…)