Zomervieringenreeks

Wanneer:
14 juli 2019 @ 10:30 – 11:30
2019-07-14T10:30:00+02:00
2019-07-14T11:30:00+02:00
Zomervieringenreeks

‘Ik faal, dus ik ben….?’

“Wie overijld te werk gaat, maakt al snel een blunder” Spreuken 19:2

Op 14 juli begint de Peperzomer en die duurt t/m 25 augustus met op elke zomerse zondag een zomerviering.

 

Het rooster in de Peper heeft dit jaar als thema ‘Wees heilig’. Maar heiligheid en streven naar heiligheid klinkt natuurlijk best een beetje vroom. Omdat we niet de suggestie willen wekken dat de Peper alleen een plek is voor mensen die religieus perfect proberen te zijn, leek het ons belangrijk om in het jaarrooster ook nadrukkelijk ruimte te maken voor die momenten in ons leven dat we helemaal niet heilig zijn. Mensen zijn immers niet perfect en onze levens zijn dat ook niet.

Deze zomer staat daarom in het teken van gestuntel en denkfouten. Mensen kunnen op veel verschillende manieren worden omschreven, maar dat we dingen soms totaal verkeerd aanpakken is een prettige constante. Dat geldt voor de tijd waarin wij nu leven, maar net zo goed voor de oudheid. Over de eerste westerse filosoof Thales van Milete wordt bijvoorbeeld verteld dat hij in de 6e eeuw voor Christus rondliep door de nacht en steeds omhoog keek in een poging te begrijpen wat al die lichtpunten in de donkere hemel betekenden. Terwijl hij zo diep in gedachten rondliep, viel hij voorover in een greppel. Iemand die het zag gebeuren, zou toen tegen hem gezegd hebben: “Hoe kun jij nou weten wat er zich boven je afspeelt als je niet eens ziet wat er recht voor je neus gebeurt?”

De anekdote over Thales van Milete illustreert hoe vaak het misgaat als wij als mensen proberen de wereld te begrijpen. We vallen allemaal met regelmaat in greppels! Dit betekent echter niet dat het beter zou zijn om niet meer omhoog te kijken of om niets meer te ondernemen.

Deze zomer nemen we de tijd om uit onze greppels omhoog te klimmen en voorzichtig voorbij de glanzende en gladde beelden te reiken die we elkaar en onszelf zo graag voorspiegelen. We gaan onze minder geslaagde momenten met elkaar delen: ons gestuntel, onze denkfouten en onze mislukkingen. Om samen te ontdekken waar ons falen ons heenleidt.

We zullen ons hierbij natuurlijk niet alleen laten inspireren door moderne mislukkingen maar ook door verhalen uit de Bijbel. De Bijbel staat namelijk vol met tenenkrommende acties van mensen die uitblinken in foute beslissingen. Is dit toeval of is de falende mens die zich ondanks tekortschieten – of misschien juist vanwege tekortschieten – gedragen weet door God, de kern van het joods-christelijk geloof?

 

Kom falen deze zomer, wees welkom!

Namens de voorbereidingsgroep, Annemieke ter Brugge en Karin Heesen

 

ZONDAG 14 JULI ’19

Ik faal dus ik ben

 

In de eerste zomerviering met als hoofdthema ‘ik faal, dus ik ben’ gaan we spreken over verwachtingspatronen. We worden allemaal geleid door verwachtingspatronen. In situaties die ons vreemd zijn, waarin verwachtingspatronen doorbroken worden, kunnen we gaan stuntelen, zelfs gaan falen. Onhandigheid, stuntelen, struikelen is echter nog geen falen. Kunnen we nog lachen om ons gestuntel? Falen blijkt pijnlijker te zijn. In deze viering zullen verwachtingspatronen doorbroken worden en kunnen we ons gestuntel met elkaar delen. Dit kan bevrijdend werken. Wij verwachten een vrolijke en bevrijdende viering.

Hermien Boomgaard

 

ZONDAG 21 JULI ’19

Ik faal, dus ik wil leren

 

Aan de hand van een vraag van Vincent van Gogh die hij in 1888 stelde, en waar hij zelfs een schilderij bij maakte – zie afbeelding op de liturgie – ‘Is het leven in zijn geheel voor ons zichtbaar, of kennen wij er vóór de dood slechts het ene halfrond van?’ Proberen we langs het pad der bonte bloemen van lied, muziek en tekst een kleine zomerwandeling te maken in de hoop iets van de sluier op te lichten van deze zoektocht naar de leraar van het leven met zijn vergissingen en schoonheden.

 

Peter Rippen en Machteld Rippen-Veenker, samen met Anne en Willem

 

ZONDAG 28 JULI ‘19

 Ik faal dus ik ben.   Afhankelijk en dan?

 

Wie zijn wij? De drie antwoorden waardoor we ons over het algemeen laten leiden zijn: wij zijn wat we doen, wij zijn wat anderen over ons zeggen en wij zijn wat we hebben. Of anders gezegd: wij zijn ons succes, wij zijn onze populariteit en wij zijn onze macht. Daar laten we ons graag op voorstaan. Het maakt ons onafhankelijk. Wie zou zijn onafhankelijkheid willen verliezen? Toch hebben we verlies vaak niet in de hand. Ons leven is broos. Het verlies van ons werk, onze naam of onze gezondheid wordt vaak veroorzaakt door gebeurtenissen die ons overkomen, die we niet in de hand hebben. Als we zo’n verlies lijden dat ons afhankelijk maakt, wat dan? Wie zijn wij dàn? Wie zijn wij?

Corrie van der Zee en Lourens Vuursteen

 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS ‘19

In deze viering willen we het falen als een oefening zien om vooruit te komen en beter inzicht te krijgen in ons eigen functioneren.

Mia Aalders en Gerda Kielman

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS ‘19

Deo Volente

 

De viering van 11 augustus heeft als titel: Deo Volente – als God het wil. In deze viering vragen we ons af of er niet een verkeerde gedachte achter zit, een grote denkfout. Is er eigenlijk wel sprake van falen? Of zou het ook zo kunnen zijn dat het alleen maar lijkt alsof er dingen misgaan? Vanuit ons menselijk perspectief zien wij vooral pijn en mislukking. Zou het zo kunnen zijn dat God iets heel anders ervaart? We tasten voorzichtig wat antwoorden af – Deo Volente.

Corrina Doornkamp en Hans Tulp

 

ZONDAG 18 AUGUSTUS ‘19

Ik faal dus ik ben?  Barstjes in jezelf

 

Dat anderen falen, kunnen we vaak wel accepteren, maar hoe staan we tegenover onze eigen tekortkomingen? Zijn we dan ook nog mild of vragen we van onszelf het onmogelijke? Om met Loesje te spreken: “Iedereen neemt me zoals ik ben. Nou ik nog”.

Maria Kruyt en Anna Hetebrij

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS ‘19

Vergeven

 

De hele zomer hebben we het over ons eigen falen. Maar wat nou als een ander faalt en wij de gedupeerden van dat falen zijn? Hoe leer je daarmee om te gaan? De viering van deze zondag zal gaan over vergeven. Hoe leer je een ander te vergeven?

Als voorbereidingsgroep hebben wij hierover nagedacht en ervaringen met elkaar gedeeld. We zullen een aantal stappen laten zien die je kunt zetten om een ander te vergeven. Zo kun je toegroeien naar iets nieuws.

Martha Akkerman en Annemieke Boomstra