Zondagase viering

Wanneer:
20 oktober 2019 @ 10:30 – 11:30
2019-10-20T10:30:00+02:00
2019-10-20T11:30:00+02:00

IONA-viering Helende zegen

 

Iona is een klein eilandje voor de Schotse westkust. Iona, met zijn oud
Keltische wortels, verrijkt met de komst van St. Columba in 534, de apostel
van de Schotten en al die monniken die van deze plaats verder gingen.
Iona met zijn abdij die uit de puinhopen van de oude benedictijner abdij werd
herbouwd, is nu het spirituele centrum van de Ionagemeenschap. De Iona
Community is een internationale oecumenische gemeenschap van mensen
met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke
tradities. Zij zetten zich in voor vrede, gerechtigheid, zorg voor de aarde en
het vernieuwen van de liturgie De vieringen ademen de sfeer van Iona met
zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en
met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren.
Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een viering met
gebed om heelwording en heil. Dat past in de overtuiging dat God het aan
mensen gunt dat ze heel zijn en zo ‘heil’ ervaren. Het leven en onderwijs van
Jezus was daar vol van.
We denken aan verdeelde samenlevingen, volken, de aarde zelf. Op Iona
gebeurt de heelwording door handoplegging. Het opleggen van handen is in
de Ionagemeenschap niet voorbehouden aan bijzondere, daartoe opgeleide
personen: als hele gemeenschap, hier samen, delen we de gave van
nabijheid en zegen. Gods kracht van heelwording delen wij allen.
In deze viering in de Peper vragen we heelwording door het noemen van
personen, plaatsen en situaties. Op hen richten we ons in het gebed. Elke
persoon en situatie is immers bekend bij God, niet als probleem dat opgelost
moet worden, maar als iets of iemand die aandacht waard is, aanvaarding en
liefde verdient. We vertrouwen erop dat God onze gebeden hoort en er
antwoord opgeeft, al weten we niet hoe of wanneer de heelwording
plaatsvindt.
Mensen die dat willen, kunnen gaan staan om heelwording te vragen voor
zichzelf of voor een persoon of situatie die ze in hun hart hebben. Van harte
genodigd!

 

Annemieke ter Brugge, Annemieke Boomstra, Peter Rippen en Hilda
Scherphuis