Oecumenelezing 2023

Oecumenelezing 2023

De Raad van Kerken roept op om je aan te melden voor de Oecumenelezing 2023. Het thema van de Oecumenelezing is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.

 

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang voorop stelt tegenover dat van een ander.

 

Hoe gaan kerken om met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie aan als bedding voor onze ervaringen?

 

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

 

Meer informatie over het programma en aanmelding zie:  https://www.raadvankerken.nl  

 

Datum:            vrijdag 12 mei

Tijd:                 14.30 – 18.15 uur

Plaats:             Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht