Uurtje Eeuwigheid

Uurtje Eeuwigheid

Namens het bestuur van de Sint Martinusparochie en de werkgroep ‘Uurtje Eeuwigheid’ (stmartinusparochie.nl/vieringen-en-agenda) heten wij u van harte welkom in de mooie kathedrale Sint Jozefkerk in Groningen. 

Het  ‘Uurtje Eeuwigheid’ is een initiatief van een parochiaan en is in 2017 door het bestuur van de Sint Martinusparochie als maandelijks muzikaal project overgenomen. Het parochiebestuur stelt het gebouw gratis ter beschikking voor koren en ensembles op de vierde zondag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur om een overwegend religieus programma uit te voeren.

Pianist Cas Straatman heeft, samen met een groep vrijwilligers, het organisatie-stokje overgenomen van organist Sjoerd Ruisch. De werkgroep probeert een afwisselend programma samen te stellen. Parochie en gastkoor doen deze activiteit met gesloten beurs. Na afloop is er een deurcollecte en de opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld tussen parochie en koor.

Overmaken kan ook: NL16 SNSB 0957  2498 02 t.n.v. C.Straatman o.v.v. ‘Uurtje Eeuwigheid’, met vermelding van de datum (van het “Uurtje Eeuwigheid”).

 

Het eerstvolgende, tevens laatste van dit seizoen, “Uurtje Eeuwigheid” is zondag 26 mei om 14.00 u. met kamerkoor “Northern Voices” o.l.v. Edwin Velvis. Welkom!