Audio-vieringen via de website

Deze crisistijd zet ons hele leven op z’n kop. Het is in letterlijke zin “beklemmend leven”. Juist nu we behoefte hebben aan bemoediging en troost zijn er geen Pepervieringen. Kerkdiensten zijn in elk geval voorlopig verboden. Maar er is goed nieuws: Nick Everts, Wim Opgelder en mogelijk enkele anderen zijn momenteel bezig met het maken van audio-vieringen. Voor 8 zondagen komt er een audio-viering op de website te staan. De eerste audio-viering zal op eerste Paasdag (12 april) beschikbaar zijn. De laatste audio-viering komt dus op zondag 31 mei, dat is Pinksteren. Stiekem hopen we dat kerkdiensten met Pinksteren weer mogen. De audio-vieringen worden in de Pepergasthuiskerk opgenomen, zodat sfeer (mwah: zonder Pepergangers) en akoestiek herkenbaar zijn. Nadere details volgen later.