De Pepergemeenschap en COVID-19, een vervolg

Gelukkig lijkt het coronavirus COVID-19 even? op zijn retour te zijn. De laatste cijfers van het RIVM stemmen hoopvol. De lockdown wordt versoepeld. Waakzaamheid en alertheid blijven echter dringend geboden. Naar verwachting zullen we nog langere tijd moeten leven met dit grillige en voor sommigen verwoestende virus.

In verband met het coronavirus zijn we op 12 april jl. gestart met onze digitale vieringen. Wekelijks hebt u kunnen genieten van prachtige audiovieringen. We trekken deze lijn nu verder door. Tot en met 23 augustus as kunt u elke zondag een digitale viering beluisteren.

We achten het niet verstandig om al eerder de reguliere vieringen op te starten. Daarbij is het voor ons niet alleen van belang wat van overheidswege mag. Wij vinden dat we als bestuur ook zelf een grote verantwoordelijk hebben jegens de Pepergemeenschap om verspreiding van het Coronavirus Covid-19 binnen onze gemeenschap te voorkomen. Een gemeenschap met veel ouderen, een gemeenschap met deelnemers uit zowel de stad Groningen, als ook uit de regio. Als bestuur mogen we hier geen enkel risico nemen.

Ondertussen zijn we als bestuur wel plannen aan het ontwikkelen om zo mogelijk tot een beperkte openstelling van de Pepergasthuiskerk te komen. Deze plannen gaan we vastleggen in een protocol.  We hopen u over enkele weken hierover te informeren.