De Pepergemeenschap en COVID-19

Het coronavirus COVID-19 houdt ons allen nog steeds in de greep. De verspreiding van het virus lijkt zich nu wat te stabiliseren. Enkele maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, worden versoepeld. De oproep is en blijft echter: “Hou vol”.

Als bestuur hebben we wederom stil gestaan bij de laatste ontwikkelingen. Voor het weer doorgang laten vinden van de reguliere vieringen is voor ons niet alleen van belang wat van overheidswege mag. Wij vinden dat we als bestuur ook zelf een grote verantwoordelijk hebben jegens de Pepergemeenschap om verspreiding van het Coronavirus Covid-19 binnen onze gemeenschap te voorkomen. Een gemeenschap met veel ouderen, een gemeenschap met deelnemers uit zowel de stad Groningen, als ook uit de regio. Als bestuur mogen we hier geen enkel risico nemen.

Tegen deze achtergrond hebben we de volgende richting gekozen. Zolang het ons niet gegund is c.q. zolang het niet verstandig is om weer fysiek bij elkaar te komen, gaan we door met onze digitale vieringen. We schatten daarbij in dat de periode van digitale vieringen best eens lang kan duren.

 

Concreet betekent dit het volgende:

  • > Als bestuur hadden we  al besloten dat we tot en met 24 mei 2020 in de Pepergasthuiskerk geen reguliere vieringen gaan houden. De eerste Pinksterdag, 31 mei as, zouden we nog even vrijhouden. We laten nu de Pinksterviering los als een viering om weer fysiek bij elkaar te komen.
  • > Er zijn al vier digitale vieringen opgenomen (12, 19, 26 april, 3 mei). Het organiseren van een volgend blok van 4 digitale vieringen voor 10, 17, 24 en 31 mei as. is inmiddels in gang gezet.
  • > We gaan ons voorbereiden op het organiseren van digitale vieringen voor 7, 14, 21 en 28 juni as.
  • > Mocht het nodig zijn, dan gaan  we in overleg met de trekkers Piet Bolhuis en Ineke Molenkamp voor de zomervieringen ook een digitale vorm bedenken.
  • > Tot nu toe heeft een kleine groep mensen de digitale vieringen uitstekend vormgegeven. Het Vieringenoverleg (VO – klein) bekijkt de mogelijkheden om voor de komende vieringen speciale groepen samen te stellen.
  • > We hebben kunnen genieten van prachtige digitale vieringen. We bekijken nu de mogelijkheden om de vieringen met beeld te ondersteunen.  Verder wordt op een aantal punten gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

 

Samenstelling Vieringen Overleg

Ineke Molenkamp treedt per 1 juni as toe tot het Vieringen Overleg. We zijn daar blij mee en wensen haar veel succes.

 

Blijf gezond. En, heb aandacht voor al die mensen die het nu hard nodig hebben!

 

Vriendelijke groet,

 

Roel Klopstra

Secretaris bestuur OVG