De Pepergemeenschap en het coronavirus (COVID-19)

Om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen heeft de overheid voor langere tijd ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die ons allen raken. Maatregelen die ook ons als Pepergemeenschap bijzonder raken.

Als bestuur hebben we stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen en op basis daarvan een aantal besluiten genomen. Over deze besluiten willen we u graag informeren.

Vieringen Pepergasthuiskerk

Tot en met Pasen waren de vieringen al afgelast. We hebben dit verlengd.  Tot en met 24 mei as vinden  in de Pepergasthuiskerk geen vieringen plaats. De koorrepetities zijn daarmee voorlopig ook gestaakt. Als de ontwikkelingen het toelaten willen we graag weer een viering houden op eerste Pinksterdag (31 mei as).

 

Tussentijdse activiteiten

We hebben onze nieuwe theologisch medewerker, Nick Everts, en onze cantor Wim Opgelder gevraagd om met ingang van Pasen (digitale) activiteiten voor de Pepergemeenschap te organiseren. Zij zijn daar nu hard mee bezig. De Pepergemeenschap wordt hierover apart geïnformeerd.

 

 Herdenkingsdiensten voor overledenen

Helaas kunnen er in deze periode in de Peper ook geen herdenkingsdiensten voor overledenen worden gehouden. We creëren graag de mogelijkheid om zodra het weer kan en mag, met ondersteuning uit de Peper individuele herdenkingsdiensten voor overledenen uit de Pepergemeenschap te organiseren.

 

Gemeenschapsavond

De gemeenschapsavond hebben we verschoven van 22 april as naar 9 september as. De locatie blijft hetzelfde: Grote Zaal in de Columnakerk te Groningen.

 

Peperforum

Fysieke ontmoetingen worden sterk afgeraden. Sinds kort hebben we wel Peperforum, een plek waar we elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Wij willen Peperforum graag bij u aanbevelen.  U kunt daar nu al veel informatie vinden over bijvoorbeeld thuisvieringen en liturgieën. Als u actief wilt meedoen en hebt u nog geen account, kijk dan even op onze website en maak een nieuw account aan. Juist nu kan onderling contact zo waardevol zijn!!

 

Doorbetaling musici en  cantors

Omdat de reguliere vieringen en de koorrepetities voorlopig geen doorgaan kunnen vinden, worden onze musici en de cantors geconfronteerd met verlies aan inkomsten. Er is een aantal regelingen waar men ter compensatie een beroep op kan doen.  Voor zover deze regelingen het verlies aan inkomsten niet volledig compenseren, kunnen de musici en cantors individueel een beroep op ons doen voor een verdere tegemoetkoming.

 

Nieuwe voorzitter

De bestuurstermijn van Ben Hanewinkel loopt in september 2020 af.  Edo Vellenga heeft zich bereid verklaard het stokje van hem over te nemen. Het doet ons deugd in hem een nieuwe voorzitter gevonden te hebben.

 

Blijf gezond. En, heb aandacht voor al die mensen die het nu hard nodig hebben!

Vriendelijke groet,

Roel Klopstra, secretaris bestuur OVG