Financiële actie 2024

 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het motto van Kerkbalans 2024. Ook de OVG heeft uw jaarlijkse bijdrage hard nodig om kerk te kunnen blijven.
Dankzij de inspanning van velen hebben we weer een heel jaar lang onze vieringen in de Pepergemeenschap kunnen beleven.
In 2023 is het financiële jaar met een klein tekort afgesloten. In de begroting voor 2024 gaan we er van uit dat het tekort tot wel € 10.000,- op kan lopen. We vragen u dan ook uw financiële bijdrage met minstens 10% te verhogen ten opzichte van vorig jaar.
Maar dan nog is er een tekort! Met andere woorden: Als we de Peper, en onszelf, een toekomst gunnen dan moet ieder van ons dieper in de buidel tasten dan vorig jaar. Laten we er voor zorgen dat onze prachtige gemeenschap in de toekomst in stand zal blijven.

 

De OVG heeft een ANBI-status. Uw gift kunt u mogelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u uw gift vastlegt in een overeenkomst, is uw belastingvoordeel wellicht nog groter. Vraag om informatie bij de penningmeester.
U kunt uw gift (in gedeelten) overmaken op NL03 RABO 0385 1260 85 ten name van de stichting OVG.

 

We vragen u om uw bijdrage in 2024 kenbaar voor 1 maart as. kenbaar te maken via:
 Een mail naar penningmeester@ovg-web.nl (graag met vermelding van uw naam, adres en een indicatie van uw termijnbetalingen).
 U kunt u gift (ook nu al) overmaken onder vermelding van “bijdrage 2024”
 Het invullen van onderstaand formulier. U kunt dit formulier in de bekende bus, bij de uitgang naar de koffiekamer, stoppen.

—————————————————————————————–
FORMULIER FINANCIELE BIJDRAGE Oecumenische Vieringen Groningen
Naam …………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………..
Woonplaats ……………………………………………………………………..
Mijn bijdrage voor 2024 bedraagt € ………………….

Wilt u ook aangeven op welke wijze u de betaling verwacht te doen?
o Eenmalig, ik maak het bedrag over in de maand …………………………………
o Maandelijks
o Per kwartaal
op rekeningnummer: NL03 RABO 0385 1260 85 t.n.v. stichting OVG Groningen
________________________________________________________________