Geen Pepervieringen t/m Pasen

Diensten afgelast tot en met Pasen

Het bestuur heeft besloten de zondagsvieringen in de Pepergasthuiskerk tot en met Pasen niet door te laten gaan. In verband hiermee vervallen voorlopig ook de koorrepetities.
Aanvulling webmaster: Zie de alternatieven zoals liturgiën voor thuisvieringen en de informatie op het forum

 

 

Het coronavirus raakt ons als Pepergemeenschap buitengewoon diep. Om de verspreiding van het virus te vertragen worden vergaande maatregelen genomen. De scholen zijn inmiddels dicht, de horeca is op slot en sociale contacten moeten worden beperkt. De verwachting is reëel dat dit nog langere tijd gaat duren. Over de consequenties daarvan voor onze Pepergemeenschap zullen we u apart per email informeren.