Géén Pepervieringen

Vandaag heeft de regering nieuwe maatregelen genomen om het Corona virus in te dammen. Een van de maatregelen is om bijeenkomsten met meer dan honderd personen af te gelasten. Deze maatregel geldt tot 1 april. De regering benoemt ook dat kerkdiensten hier onder vallen. Daarom hebben we als bestuur besloten om de vieringen in de Peper van zondag 15, 22 en 29 maart niet door te laten gaan.

 

Wij zullen jullie nader informeren indien ook in april nog vieringen afgelast moeten worden.

Jammer van al het werk dat al gedaan is in de voorbereiding van deze vieringen, maar noodzakelijk om goed door deze crisis te komen.

Aanvulling dd. 20 maart: Op zondagmorgen 22 en 29 maart zal vanuit de Nieuwe Kerk een ‘Thuis in de Nieuwe Kerk – Digidienst’ worden uitgezonden. De dienst is niet in de Nieuwe Kerk te bezoeken, maar via www.kerkomroep.nl bent u van harte uitgenodigd om beide zondagen de dienst mee te maken.

 

Namens het Bestuur van de Oecumenische Vieringen Groningen,

Ben Hanewinkel

Voorzitter