Groene Kerk 3

De Peper wordt Groen

 

Op de online gemeenschapsavond van 2 juni 2021 heeft de werkgroep ‘Einden der Aarde’ de Peper als Groene Kerk gelanceerd. Het enthousiasme om Groene Kerk te worden was groot. De aanwezigen hebben met elkaar concrete ideeën gedeeld om de Peper te verduurzamen. Het voorstel was om met het thema Geloof & inspiratie en Duurzaam inkopen te beginnen. Maar tijdens de gesprekken kwamen bijna alle thema’s aan de orde. En er werd er nog één toegevoegd:
Investeren in een duurzame gemeenschap waar alle groepen (weer) betrokken zijn. Dat betekent aandacht hebben voor en bewust acties zetten op onderling contact en de kinderen& jongeren.

 

In deze video is een uitleg te zien van Groene kerken. Hieronder verder lezen kan ook.

 

 

Hier de thema’s die we hebben gehoord en wat we ermee gaan doen.

Geloof & inspiratie:
• Start een leesgroep rond ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort, voor theoretisch kader en verdieping.
• Neem contact op met de andere groene kerken in de Stad
• Maak Duurzaamheid tot jaarthema
• ‘Groen’ in liederen en poëzie
• Organiseer thema-avonden om elkaar te inspireren en ideeën uit te wisselen

 

Duurzame inkoop:
• Biologische koffie en thee in de koffiekamer
• Eigen mok of beker gebruiken ipv papieren bekers
• Biologische bloemen
• Kritisch kijken naar gebruikte schoonmaak- en onderhoudsmiddelen
• (bio)Papieren liturgie, papier gebruik
• Nagaan wat we zoal inkopen (ook in geld) en kijken hoe het anders kan
• Boeren in het Noorden steunen door producten van hen via Streekboer bestellen: www.destreekboer.nl

 

Omgaan met de natuur
• Wandelingen (voortzetten), thematisch of met kenners van het gebied
• Investeren in ‘Land van ons’, (www.landvanons.nl) een burger coöperatie die wisselteelt toepast op boerenland.
• Contact zoeken met het project van Herman Verbeek met een boer in Noord-Groningen.

 

Klimaat en energie
• Eigen mobiliteit kritisch onder de loep nemen: fiets of trein gebruiken ipv autorijden, carpoolen naar de kerk
• Met Lefier (de verhuurder) spreken over energieverbruik in de kerk: voorzetramen (veel warmteverlies via de ramen), verwarming verbeteren, zonnepanelen e.a.
• Met Lefier: Energielevering kan coöperatief via Grunneger Power. Samen met andere energiecoöperaties in het Noorden verenigd in “Energie van Ons”.
• Eigen energiegebruik duurzaam maken: zonnepanelen, Energie van Ons

 

Een nu al indrukwekkende lijst om aan te werken. Uiteindelijk zullen we voor volgend jaar 1 jaardoel kiezen – op de andere kunnen we wellicht individueel al actie ondernemen. De volgende stap van de werkgroep is om te luisteren naar de (leiding van de) jongeren en kinderen over hun ideeën. Op een van deze webpagina vindt u de processtappen beschreven.

Wordt vervolgd!

 

Op de gemeenschapsavond van 2 juni is ook dit filmpje getoond: “De Groene Peperkerk”.

 

 

Tijdens de gemeenschapsavond van 2 juni waar de plannen m..b.t. de Groene Kerk gepresenteerd zijn, gaf Fia Bolhuis blijkt van veel kennis van zaken! Dat maakte haar tot een eerste winnaar van de De Groene Peper wisselbeker. Volgend jaar mag Fia een andere winnaar uitkiezen voor deze prijs. De beker is, samen met de oorkonde, ambachtelijk gemaakt én uitgereikt door Annemieke Boonstra. Zie de foto’s hieronder.

September 2021:

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Ga hierheen voor klimaatbrief, de pelgrimstocht en om de de petitie.

 

Januari 2022:

Het Groene Peperkerk Jaarplan 2022 is op de website gezet.