Archief audiovieringen, vlogs

De tocht van de mens, 40-dagentijd 2021

In de veertigdagentijd deelt de OVG dagelijks vlogs (filmpjes) als inspiratie voor mensen onderweg tussen het hier en nu en de nieuwe wereld die komen zal. Iedereen is uitgenodigd om dit gemeenschapsproject tot een bijzondere reis te maken. Vanaf Aswoensdag tot Palmpasen zal hieronder elke dag een nieuw filmpje verschijnen.
In de Goede Week zullen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de Paaswake ook beelden geplaatst worden. Deze vieringen zijn gemaakt vanuit de samenwerking met De Nieuwe Kerk, De Bron, het GSp en De Fontein. Op zaterdag zullen er dus twee vieringen online komen. Traditioneel gezien gaat de Stille Zaterdag na het ondergaan van de zon over in de Paaswake, omdat dan de Sabbat afgelopen is. Deze vieringen zijn zowel aansluitend als afzonderlijk te bekijken.
Op paasmorgen vindt voorlopig de laatste viering met beeld plaats. Ook deze vindt u vanaf 10.00 hier op de website.

Let op: je kunt ook alle eerdere vlogs en vieringen bekijken door de playlist op te roepen; druk hiervoor op de drie horizontale streepjes met een klein pijltje, rechtsboven in het Youtube-venster.
Op zondag kun je met het filmpje een Peperviering meemaken. Er zijn geen mededelingen; als je wil weten voor wie de bloemen worden bestemd, kijk dan hier.

 

 

Enkele dagen per week delen we ook een gezongen lied ter inspiratie, om met mee te zingen, te beluisteren of te delen. Deze liederen sluiten aan op het thema van de week, maar zijn niet per se inhoudelijk verbonden met de vlog van die dag. Hopelijk gaan we zo toch zingend door de Veertigdagentijd:

 

 

Omschrijving

Er zijn vijf volle weken voorafgaand aan palmzondag. Elk van deze weken begint op zondag met een compacte viering. Er wordt het verhaal gelezen over een Bijbelse hoofdpersoon* of groep met een verrassende meditatie. Dit biedt vervolgens een motto voor de rest van de week.

  1. Noach met zijn gezin veertig dagen in de ark – oog in oog met de catastrofe
  2. Mozes veertig dagen op de berg Sinaï – Heilige afzondering
  3. Joodse volk veertig jaar in de woestijn – Doorgaan en keuzes maken
  4. Jona veertig dagen buiten Nineve – Boos en verontwaardigd
  5. Jezus veertig dagen in de woestijn – Voorbij de confrontatie met kwade machten

 

Aan de hand van deze motto’s geven we per dag een creatieve invulling vanuit een specifieke invalshoek:

Maandag: Beelden en schilderijen die een ander licht werpen op het motto.

Dinsdag:  Verhalen, teksten en poëzie die een ander licht werpen op het motto.

Woensdag: vanuit een plaats of plek in de stad wordt opnieuw naar het verhaal gekeken. Wat is een plek die raakt aan onszelf, de Stad en het verhaal. Waarom die plek?

Donderdag: Als muzikale geloofsgemeenschap weten we wat de kracht van muziek kan zijn. Het motto van de week zet op deze dag aan tot een instrumentaal muziekstuk.

Vrijdag: De natuur in met het verhaal en motto in ons achterhoofd.

Zaterdag: actie. Zijn er vanuit het motto goede doelen of organisaties waarvan de acties ons kunnen inspireren? We verbinden aan dit doel of deze organisatie ook de collecte.

 

Het vlogproject begint met een Aswoensdagviering op woensdag 17 februari (na 17.00 online). Tot de eerste zondag zal het thema van Aswoensdag benaderd worden met een schilderij, muziekstuk en een plek in de stad.

 

Gemeenschapsproject

De coördinatie van dit project ligt bij een stuurgroep in afstemming met het Vieringen Overleg. De uitvoering ligt echter bij de gehele gemeenschap. Diverse mensen dragen bij aan een inspirerende, creatieve reis door de veertigdagentijd.

 

De dagelijkse filmpjes komen in plaats van de wekelijkse audio-vieringen. De film/vlog op zondag heeft namelijk de structuur van een compacte viering. De filmpjes op de andere dagen bieden in een paar minuten een verrassend perspectief op het motto van die week. Hiermee creëren we de mogelijkheid om op een veilige manier de komende periode te blijven zoeken naar inspiratie en bezinning. Het daagt uit om op een andere manier vorm en inhoud te geven aan vieren.

 

Voorbereiding en uitvoering zijn in handen van Henk Bodewitz, Nick Everts en Rita Rouw

 

 

*Waarom alleen mannelijke hoofdpersonen? Helaas zijn er weinig verhalen van vrouwen in de Bijbel die te maken hebben met het getal veertig. Een uitzondering hierop zijn de verhalen rondom de geboorte Jezus. Een zwangerschap duurt ongeveer veertig weken. Mogelijk begint Advent daarom in de Oosterse Orthodoxie ook een week eerder en duurt het veertig dagen. Veertig dagen na de geboorte wordt Jezus opgedragen in de tempel (Maria Lichtmis). Zowel voor, tijdens als na de geboorte spelen vooral vrouwen een belangrijke rol, zo niet de hoofdrol. Voor de huidige opzet van de veertigdagentijd lijken vrouwen er bekaaid af te komen. Een mooie uitdaging om vanuit de verhalen en motto’s voorbij het eenzijdig mannelijke te denken. Bij Noach had ongetwijfeld de naam van zijn vrouw gestaan, als de Bijbel haar een naam had gegeven. Ook bij de andere verhalen is een vrouwelijk element nooit ver weg.   

 

 

Vanaf 25 oktober 2020 streamen we de vieringen, zie de livestreampagina.

De vieringen van 2 augustus t/m 18 oktober 2020 staan op onderstaande YouTube playlist. De “video” start met de meest recente zondag. Aan het eind van de audioviering volgt die van vorige zondag, enzovoorts. Met de knop rechtsboven in het YouTube venster kan ook gelijk een oudere viering gekozen worden.

 

 

Hieronder staan alle audio vieringen van de Peper die sinds Pasen 2020 gemaakt zijn t/m 9 augustus 2020. Nick Everts, Wim Opgelder en vele anderen hebben de vieringen voorbereid en in klein gezelschap uitgevoerd. Zij maakten hiervan geluidsopnames.

Bij de audio-viering hoort ook een liturgieboekje. Van Stemra/Buma (autoriteit op het gebied van auteursrechten) mogen we dit liturgieboekje niet op dit externe deel van de website beschikbaar stellen. Daarom worden ze gemaild en staan ze op het interne deel van de website, waarvoor je dus moet inloggen*.

Als bij onderstaande oudere vieringen de audiospeler balk niet zichtbaar is, probeer dan een andere browser zoals Edge of Internet Explorer, Firefox, Chrome op een tablet of mobiel.

9 augustus: De tuin van Eden

2 augustus: God waar ben je?

26 juli: Tijd van verwijlen

19 juli: Luctor et emergo (Ik worstel en kom boven)

12 juli: De goddeloosheid der zondaren en de goedertierenheid Gods

5 juli: Van U is de aarde

28 juni: Staande blijven in de storm

21 juni: Wat de wind fluit in mijn oren

14 juni: Geslaagd

7 juni: Die ons draagt

31 mei: Pinksteren- Zijn er feestelijke redenen om er weer bezielt op uit te gaan?

21-24 mei: Hemelvaart – staren naar een lege hemel

17 mei: Voor alles een tijd

10 mei: Bergen Verzetten

3 mei: (On) bezorgdheid

26 april: Loslaten en Overgave

19 april: Vogeltje, vlucht naar de bergen

12 april: Paasviering

 

Op het interne deel van de website staan naast de liturgieboekjes ook 2 opnames van het koor voor wie meer/andere liederen wil beluisteren.

*Voor het interne deel is een wachtwoord nodig. Zie deze uitleg voor het aanmaken van een account.