Leerhuis Joodse Mystiek

In de Peper is de titel van het jaarrooster 2020 “Betekenis geven”. In ons zoeken naar betekenis, naar bezinning en diepgang in ons leven komen we uit bij een dimensie die onze werkelijkheid overstijgt. Dat betekent o.a. dat in
de vieringen aspecten van mystiek en spiritualiteit aan de orde kunnen en zullen komen.
Daarom zal op deze avond professor Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten studies aan de RUG, ons op een inleidende en toegankelijke manier onderhouden over het volgende onderwerp:
Mystieke traditie in het Jodendom: een publiek geheim.
Dit is een unieke kans om kennis te maken met de Joodse mystiek of Kabbala die zowel op het Jodendom als het Christendom grote invloed heeft [gehad].
Woensdagavond 12 februari 2020 in de Columnakerk, aanvang 20.00 uur.