Berichten uit de Peper

26-09-2021
Peperwandeling september

Iedere laatste zondag van de maand gaat de Peper wandelen.

Op zondag 26 september wandelen we ongeveer 8 km en komen...


Lees verder
23-09-2021
De Groene Peper krijgt kleur

Het VO-klein presenteert het jaarthema: De Groene Peper. Het was fijn om weer te kunnen samenkomen en bezig te gaan met een nieuw programma in een goed gevulde Co...


Lees verder
22-09-2021
Van de Interim-bestuurstafel

Op woensdagavond 8 september deed de onderzoekscommissie verslag van haar werkzaamheden in de afgelopen maanden.
Deze hebben geleid tot de vorming van een i...


Lees verder
08-09-2021
Vieringenoverleg en commissieverslag

Woensdagavond 8 september wordt het al eerder aangekondigde Vieringenoverleg-groot in de Columnakerk voorafgegaan door een verslag van de onderzoekscommissie over...


Lees verder
26-08-2021
Wie past er op de kleintjes?

Nu er weer vieringen in de Peper zijn, zouden we graag weer elke week kinderoppas voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar aanbieden. Op dit moment zijn er echter te wei...


Lees verder
09-09-2021
Pepertuinders gezocht!

De Peper heeft ook een tuin, de Pepertuin: een moestuin aan de rand van Vinkhuizen op het Volkstuincomplex De Golden Raand. In de zomer bieden de Pepertuinders op...


Lees verder
25-08-2021
De redactie kijkt vooruit

Het eerste jaar van de Nieuwsbrief is rond. We hebben hard gewerkt en veel geleerd. Het was wennen voor ons als redactie en voor de lezers. De Nieuwsbrief vraagt ...


Lees verder
10-07-2021
Bericht van de penningmeester

De halfjaarlijkse cijfers baren de penningmeester zorgen: van de begrote 68.000 euro voor 2021 is 56.000 toegezegd en 36.000 euro inmiddels ontvangen. Ook de collecte-inkomsten lopen achter bij ...


Lees verder
09-07-2021
Bericht van het VO-klein

Nu de vakantie aanbreekt, blikt het VO-klein terug op het afgelopen jaar. De tweede lockdown en de onzekerheid over de organisatie van vieringen zorgde voor de nodige moeilijkheden. Dankzij de i...


Lees verder
07-07-2021
Van de bestuurstafel

Beste Pepergangers,

De zomervakantie staat voor de deur. We hebben een roerig jaar achter ons liggen door COVID-19.  Met de start van de zomervieringen gaan ook de deuren van de Peper wee...


Lees verder
04-07-2021
Inzameling kleding en speelgoed

Kledingbank De Zeecontainer is een stichting die kleding inzamelt en die kosteloos beschikbaar stelt aan mensen met een minimum inkomen. Daarnaast kunnen mensen die zich hebben aangemeld ook sch...


Lees verder
11-06-2021
Wie wil liturgieboekjes maken?

Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger voor het maken van de liturgieboekjes.

Elke zondag is de liturgie op tijd gereed en netjes afgedrukt in het voor de Peper kenmerkende smalle b...


Lees verder
09-06-2021
Twee berichten van het VO-klein

Een bericht over het zingen tijdens de zomervieringen en een bericht over vieringen na de zomer.

 

Op 11 juli beginnen in de Peper de zomervieringen. Traditiegetrouw is er in de zo...


Lees verder
06-06-2021
Van de bestuurstafel

Afgelopen woensdag vond de online gemeenschapsavond plaats. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond. Voor wie niet in de gelegenheid was om deze bijeenkomst bij te wonen, een beknopte ter...


Lees verder
16-05-2021
Terugblik op de vlogs

Van Aswoensdag tot en met Pasen hebben we elke dag met jullie als gemeenschap een vlog gedeeld. In enkele weken zetten we een idee om in concrete beelden. De titel ‘De tocht van de mens’ is geko...


Lees verder
15-05-2021
VO-klein: hoe gaan we verder?

De coronabeperkingen spelen nog altijd een heel grote rol in ons dagelijks leven en dus ook in de Peper. Het VO-klein is zich ervan bewust dat de situatie in ziekenhuizen en met name op de ic’s ...


Lees verder
14-05-2021
Van de bestuurstafel

Het bestuur nodigt jullie allemaal van harte uit aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse gemeenschapsavond op woensdag 2 juni aanstaande. We zijn blij dat we dit jaar wél online bijeen kunnen komen...


Lees verder
13-05-2021
Hemelvaart: gaan als Elia

In de Peper is er geen viering op Hemelvaartsdag. Onze theoloog vindt dat jammer en heeft een video opgenomen met daarin een zelfgeschreven gedicht onder de titel ‘Gaan als Elia’. De titel is ee...


Lees verder
16-04-2021
Peperproat voor ditjes en datjes

Als je goed kijkt dan zie je dat onze OVG-website steeds leuker en aantrekkelijker wordt. Met het verdwijnen van de Peperclip kwam de Nieuwsbrief waarin geen ruimte is voor berichten over persoo...


Lees verder
14-04-2021
Het veertigdagen vlogproject

Wat hebben we veel gezien in de dagelijkse vlogs die voorbij kwamen in het veertigdagentijd project De tocht van de mens.
Hoe verschillend waren de invalshoeken, hoe bijzonder de ...


Lees verder
12-04-2021
Conclusies bestuur over Tijdelijk Dak

Beste Pepergangers,

 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven, hebben we de afgelopen maanden onder leiding van de commissie Tijdelijk Dak gekeken of we een alternatieve...


Lees verder
02-04-2021
Vieringen na Pasen

Hoe gaan we verder met de vieringen na Pasen? Dat is de vraag waar het VO-klein mee worstelt. We willen allemaal zo graag dat de maatregelen versoepeld worden, dat we weer naar de Peper kunnen, ...


Lees verder
31-03-2021
Paasgroet aan elkaar

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”.

 

Deze beginregel uit het gedicht Mei van Gorter kwam in me op toen ik eraan dacht dat we in de ‘stille week’ al weer aan de vooravond ...


Lees verder
30-03-2021
Brief van het bestuur

Beste Pepergangers,

 

In de afgelopen maanden hebben we een gemeenschappelijk traject gelopen omtrent de vraag of we een alternatieve locatie zouden kunnen vinden voor de OVG ...


Lees verder
19-03-2021
Een gezicht, een naam, een functie

Alhoewel ik er meer van houd om me in een persoonlijke ontmoeting voor te stellen, lijkt het voor dit moment de enige mogelijkheid.

Wat vertel je en wat niet? Ik doe een poging…

&n...


Lees verder
18-03-2021
Van de bestuurstafel

Als vervolg op de bijeenkomst in februari zal Sietse Wijnstra, voorzitter van de commissie ‘Tijdelijk Dak’, binnenkort de resultaten van de enquête presenteren die in de afgelopen weken onder de...


Lees verder
17-03-2021
Berichten van het VO-klein

Vorig jaar om deze tijd moesten we de vieringen in de Goede Week en van Pasen afblazen vanwege de uitbraak van het coronavirus. We konden toen niet vermoeden dat we nu, een jaar later, nog niet ...


Lees verder
28-02-2021
De tocht van de mens

In de veertigdagentijd deelt de OVG dagelijks vlogs (filmpjes) als inspiratie voor mensen onderweg tussen het hier en nu en de nieuw...


Lees verder
18-02-2021
Van het bestuur

Wij zijn blij te kunnen melden dat Harma van der Schoot het bestuur, als secretaris gaat versterken. Zij is ongeveer 8 jaar met haar gezin betrokken bij de Peper en wordt in een komende nieuwsbr...


Lees verder
17-02-2021
Huispaas-kaarsen bestellen

We zetten een goede traditie voort, zodat je ook dit jaar weer de mogelijkheid hebt een huispaaskaars te bestellen. De ‘vaste’ afnemers ontvingen al een mail met alle informatie, die overigens v...


Lees verder