Berichten uit de Peper

30-06-2024
Koffie bij Pepergangers thuis

Uitnodiging voor Peperkoffie                                                       

Op zondag 30 juni gaan we weer koffie drinken bij Pepergangers t...


Lees verder
28-04-2024
Van de bestuurstafel

Er hebben zeker 30 mensen meegedaan aan de gesprekken na de viering op zondag 28 april.

De vier groepen hebben uitge...


Lees verder
12-05-2024
Van de bestuurstafel

Overleg met de Martinidiensten
Op 12 mei hebben twee bestuursleden en de vertegenwoordiger van de vieringen-coördinator gesproken met vijf leden van de Martinidiensten (MD...


Lees verder
05-06-2024
De Zomervieringen in de Peper

Ook dit jaar worden er weer zomervieringen gehouden in de Pepergasthuiskerk, en wel in de periode van 21 juli t/m 1 september. Het betreft zeven korte, sobere vieringen die naast gedachten ter o...


Lees verder
25-04-2024
Groene bokaal en website

De werkgroep Einden der Aarde heeft in het kader van de Groene Kerk en de groene Peper een wisselbokaal bedacht en gemaakt. Ongeveer eens per jaar wordt deze uitgereikt aan iemand die opvalt met...


Lees verder
23-04-2024
Overlijden Henk Jongerius

Op dinsdag 23 april overleed Dominicaan Henk Jongerius op de leeftijd van 82 jaar. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, kwam zijn overlijden toch onverwacht.

 

Sinds 1967 woon...


Lees verder
27-04-2024
Zingend de tijd doorstaan

Bij de vraag naar een jaarverslag hebben de Drijfveren braaf een tekst aangeleverd, maar ze dachten onmiddellijk: ‘Dat kan anders.’ Op de gemeenschapsavond brachten ze gewapend met pepermunten, ...


Lees verder
17-04-2024
Van de bestuurstafel

Nieuw Elan / Gemeenschapsavond 17 april 2024

Met 38 aanwezigen begonnen we in de Columnakerk aan een overvol program...


Lees verder
17-04-2024
Van de bestuurstafel

Wordt u ook zo vrolijk van onze 40-dagen kalender? Groei en bloei hebben aandacht nodig, en het gaat langzaam. Maar het kom...


Lees verder
03-03-2024
Koffie met lekkers en gesprek

Als Peper zijn we geen wijk- of dorpsgemeente zodat we elkaar makkelijk kunnen tegenkomen in een winkelcentrum of bij een sportclub. Daarom bedachten de Drijfvere...


Lees verder
06-03-2024
De tuingroep van de Peper

Het tuinseizoen op de pepertuin is begonnen! Vanaf deze maand zijn we elke maandagochtend van 9:30 – 11:30 uur te vinden op de pepertuin. We zullen dan starten met zaaien en voorbereidingen tref...


Lees verder
17-02-2024
Van het bestuur

De lente laat zich al weer een beetje zien, het wordt weer licht. Dat betekent onder meer dat de Veertigdagentijd aanbreekt. Na het askruisje mogen we zes weken v...


Lees verder
18-02-2024
Vertrek theologisch medewerker?

Beste Pepergangers,

Na de viering van zondag 18 februari 2024 is er een bestuursmededeling uitgesproken. Dit bericht...


Lees verder
05-02-2024
Veertigdagenkalender ‘de tuin’

Een nieuw en creatief initiatief vanuit de Peper voor Pepergangers.

Enkele mensen in de Peper hebben een kalender sa...


Lees verder
14-02-2024
Aswoensdag: Gehoor geven

Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Met de Aswoensdagviering die avond, om 19.30 uur, beginnen we samen de veertigdagentijd voor Pasen.


Lees verder

10-01-2024
Uitvaart vanuit de Peper?

De presbytergroep wil graag geïnformeerd zijn over de wensen met betrekking tot de uitvaart van leden van de Pepergasthuiskerk.

 


Lees verder

20-01-2024
Tom Löwenthal zeventig jaar

Het Secretariaat Ekklesia Amsterdam zendt ons het volgende bericht:

 

Op 12 januari 2024 wordt de eeuwig...


Lees verder
21-01-2024
Van de vieringen coördinatoren

Vieringen in samenwerking met Martinidiensten 17 december 2023 en 21 januari 2024

In de zomer hebben leden van Martinidiensten meegewerkt aan twee zomervie...


Lees verder
09-12-2023
Voorbereidings bijeenkomst 40-dagentijd

Zaterdag 9 december waren 14 mensen, trekkers en meedenkers, in de koffiekamer van de Peper aanwezig om te luisteren naar Ari Troost. Hij zou ons meevoeren in het...


Lees verder
13-12-2023
Van de vieringen coördinatoren

Terugblik op het jaar 2023

Eind december sluiten wij, de vieringen coördinatoren, een druk jaar af. Niet alleen waren we onderdeel van de sollicitat...


Lees verder
13-12-2023
Van de bestuurstafel

De oproep om de kerk schoon te maken heeft 13 mensen op de been gekregen. Geweldig wat jullie gedaan hebben. Het rook heerlijk naar schoonmaakmiddel op de zondago...


Lees verder
10-12-2023
10 december: dag van de Rechten van de Mens

Op zondag 10 december zal er op veel plekken weer stil worden gestaan bij de Dag van de Rechten van de Mens, uitgeroepen door de Verenigde Naties op 10 december 1...


Lees verder
01-07-2023
Van Dagopvang naar Straatpastoraat

Er heeft een ingrijpende verandering plaatsgevonden in het pastoraal-diaconaal centrum de Open Hof in Groningen: deze zomer, namelijk per 1 juli 2023, heeft de Op...


Lees verder
26-11-2023
Van de vieringen coördinatoren

Het vieringenrooster van de Peper ziet er in de maand december een beetje anders uit dan gebruikelijk:

Op de zonda...


Lees verder
10-11-2023
Van de bestuurstafel

We zijn als bestuur verheugd dat Jan Oegema, zeker geen onbekende in de Peper, zich gaat verbinden aan onze gemeenschap. Vanuit filosofie, theologie en poëzie wil...


Lees verder
30-10-2023
Open colleges mystiek

 

De Duitse theoloog en jezuïet Karl Rahner beweerde in de vorige eeuw dat de christen van de toekomst een mysticus zal zijn of hij zal helemaal niet ...


Lees verder
08-10-2023
Met elkaar in verbinding

Het ontstaan van de Drijfveren is gebaseerd op de zoektocht naar de Pepervisie en naar de onderlinge verbinding van de Pepergangers. Op zondag 8 oktober kwam die ...


Lees verder
12-10-2023
Van de bestuurstafel

Wat een inspirerende en gezellige dag hebben de Drijfveren voor de gemeenschap georganiseerd! En ook de lunch was rijkelijk. We kunnen tevreden terugkijken op 8 o...


Lees verder
08-10-2023
Uitnodiging gemeenschapszondag

‘Mag ik jou opnieuw ontmoeten,

vriend, vriendin, vergeet mij niet,

zal...


Lees verder
22-09-2023
Van de vieringencoördinatoren

Omzien en vooruitkijken.

 

De vakantie is voorbij. We zijn weer thuis en het ‘ gewone’ leven is weer beg...


Lees verder