Over OVG

 

Het begon allemaal in 1991. Vanuit drie richtingen hebben mensen initiatief genomen. Er was een groep oecumenisch georiënteerde kerkgangers van het Groninger Studentenpastoraat. Een andere groep bestond uit leden van de vespergroep van De Ark. En er waren mensen bij van de Missionaire Oecumenische Gemeente Groningen (de MOGG). In oktober 1991 organiseerden de initiatiefnemers de eerste oecumenische viering in de Pepergasthuiskerk. De Pepergangers van het eerste uur  waren op zoek naar nieuwe liturgische vormen. Zij zochten naar bijbelse verhalen in herkenbare woorden. En naar muziek passend bij deze religieuze beleving. Vaste bezoekers  wilden zelf meedoen met voorbereiding en uitvoering van vieringen. In die eerste jaren ontstond iets wat wij een liturgische werkplaats noemden. Rituelen en vormen vanuit verschillende kerkelijke tradities kwamen samen. Mensen uit gereformeerde hoek leerden een wekelijkse brood- en wijndeling waarderen. Van experimenten met vorm en inhoud hebben we met vallen en opstaan geleerd.

 

In 2016 hebben wij het 25-jarig bestaan van de OVG gevierd. Een mooie jubileumviering, een spetterend feest en een heus symposium. In een Peperviering van nu zijn de wortels van ons bestaan niet meer zichtbaar. Onze vieringen van nu kennen een min of meer vast raamwerk. We zijn steeds gespitst op de actualiteit van de wereld om ons heen. We zoeken naar passende woorden en rituelen. En naar muziek die ons tot rust brengt en inspireert.