Over OVG

Het begon allemaal in 1991. Vanuit drie richtingen waren mensen op zoek naar liturgische vernieuwing, en naar oecumene. Mensen vanuit het GSP, de vespergroep van De Ark en mensen van de Missionaire Oecumenische Gemeente Groningen (de MOGG). Op 6 oktober 1991 vond de eerste oecumenische viering plaats. In de Pepergasthuiskerk, die was toen net gerestaureerd. Pepergangers van het eerste uur zochten naar bijbelse verhalen in herkenbare woorden. En naar muziek passend bij deze religieuze beleving. Er ontstond iets wat wij een liturgische werkplaats noemden. Rituelen en vormen vanuit verschillende kerkelijke tradities kwamen samen.
Inmiddels hebben we voor onze vieringen een vaste vorm met herkenbare rituelen gevonden. We zijn gespitst op wat er om ons heen gebeurt. We zoeken naar passende woorden en rituelen. En naar muziek die ons tot rust brengt en inspireert. Pepervieringen: altijd een verrassing wat er komt.