Groene Kerk

Laatste nieuws:

Alle ECO-team sessies zijn geweest; Hieronder de leerzame notities en / of verslagen van alle avonden:
verslag / notities thema Afval – 21 september 2023
verslag / notities thema Energie – 18 oktober 2023
verslag / notities thema Water – 7 december 2023
werkstuk thema Vervoer – 25 januari 2024
verslag thema Spullen  – 29  februari 2024
verslag thema Kleding  – 25 april 2024

 

Pepergasthuisgemeenschap, een Groene Kerk!

Op zondag 15 mei 2022 is het bordje ‘Groene Kerk’ bevestigd naast de voordeur van de Pepergasthuiskerk, onder het al bestaande OVG-bord. Een nieuw, deels transparant bordje op de muur, bovendien een duurzaam geproduceerd bordje. Het groene bordje geeft aan dat Oecumenische Vieringen Groningen deelneemt aan De Groene Kerken. Sinds 2011 bestaat De Groene Kerken, een landelijke beweging van kerken. Deze beweging telt momenteel – verspreid over Nederland — 372 geloofsgemeenschappen. De Groene Kerken vraagt aan haar leden om een actieve bijdrage te leveren aan verduurzaming, sociale rechtvaardigheid en vergroening van de eigen gemeenschap. De Groene Kerken geeft hiermee invulling aan de Bijbelse oproep van goed en recht doen omwille van de naaste, als onderdeel van de hele schepping.

 

Vorig jaar (2021) heeft het bestuur haar handtekening gezet onder de aanmelding bij De Groene Kerken. Voor mensen van onze gemeenschap betekent dit: Aan de slag! Om een voorbeeld te geven:  Op Golden Raand hebben wij een eigen (biologische) groentetuin, Wij beleggen onze financiële reserves we in Oikocredit. Velen van ons probeert in zijn eigen huishouden te vergroenen. En nu is het dan in de Peperstraat zichtbaar: de Pepergasthuiskerk is een Groene Kerk.

‘Groen’ is hier in de betekenis van ecologische, sociale en economische duurzaamheid en rechtvaardigheid. Lid zijn van Groene Kerken heeft consequenties voor hoe wij leven, hoe wij keuzes maken. Dit geldt voor ons als gemeenschap, maar het heeft ook betekenis voor ons zelf, hoe wij individueel keuzes maken.  Het gaat dus eigenlijk om een individuele en collectieve gedragsverandering die nodig is. In Groningen (stad) zijn we aangesloten bij Groen Geloven Groningen.

 

Inspiratie : de aarde is niet ons bezit

We zijn geïnspireerd door de lezing van Trees van Montfoort over Groene Theologie in oktober 2020. Onze manier van denken over God, mens en de schepping bepaalt hoe we er met de wereld omgaan. Als we de mens centraal blijven stellen – de mens gescheiden van de (rest van de) natuur – dan verergeren we de ecologische crisis waarin we ons nu bevinden. De aarde is niet ons bezit, wij maken er onderdeel van uit en zijn ervan afhankelijk. De theologie heeft lang meegedaan aan het denken in scheidingen: natuur-cultuur, mens-dier, geest-lichaam. Theologen als Trees van Montfoort en ook hedendaagse filosofen stellen dit aan de orde en zoeken naar een verbindende manier van denken. Paus Franciscus roept in Laudate Si op tot ‘ecologische bekering’ : de schreeuw van de aarde door haar uitbuiting klinkt samen met de schreeuw van de armen.

In 2022 verdiepen we ons in de betekenis hiervan in het jaarthema voor de vieringen “De Groene Peper”.

Ook kijken we dit jaar naar ‘duurzaam inkopen’. Wat kopen we in, hoe duurzaam is dat? En wat kunnen we (nog) verbeteren?

 

Reactie? Ideeën? Doe mee!
Stuur een bericht naar: eindenderaarde@ovg-web.nl

 

Lees verder: