Groene Kerk

Pepergasthuisgemeenschap, een Groene Kerk!

Wij willen als OVG actief aan de slag met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Daarom sluiten wij ons aan bij de Groene Kerken.  De Groene Kerk is een gemeenschappelijk project van 324 geloofsgemeenschappen. Het gaat om ecologisch, sociaal en economisch ‘groen’, in de betekenis van duurzaamheid en rechtvaardigheid. De Groene Kerk heeft consequenties voor hoe wij leven, hoe wij keuzes maken. Dit geldt voor ons als gemeenschap, maar het heeft ook betekenis voor ons zelf, hoe wij individueel keuzes maken.  Het gaat dus eigenlijk om gedragsverandering. De Groene Kerk maakt deel uit van een beweging, zowel op landelijk als lokaal niveau.

 

Inspiratie : de aarde is niet ons bezit

We zijn geïnspireerd door de lezing van Trees van Montfoort over Groene Theologie in oktober 2020. Onze manier van denken over God, mens en de schepping bepaalt hoe we er met de wereld omgaan. Als we de mens centraal blijven stellen – de mens gescheiden van de (rest van de) natuur – dan verergeren we de ecologische crisis waarin we ons nu bevinden. De aarde is niet ons bezit, wij maken er onderdeel van uit en zijn ervan afhankelijk. De theologie heeft lang meegedaan aan het denken in scheidingen: natuur-cultuur, mens-dier, geest-lichaam. Theologen als Trees van Montfoort en ook hedendaagse filosofen stellen dit aan de orde en zoeken naar een verbindende manier van denken. Paus Franciscus roept in Laudate Si op tot ‘ecologische bekering’ : de schreeuw van de aarde door haar uitbuiting klinkt samen met de schreeuw van de armen.

 

Wij – de Einden der Aarde groep — zijn bezorgd over de verslechtering van milieu en klimaat als gevolg van het menselijk handelen. Consumeren, oneerlijke handel, vernietiging van planten en dierenleven etc. De hele schepping, mens dier en plant, heeft te lijden onder onze manier van leven. Daar kunnen we individueel, maar ook collectief krachtige daden tegenoverstellen. Daarom sluiten wij ons aan bij de Groene kerk. Wij kunnen laten zien dat we, ook als kerkgemeenschap, een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van onze leefstijl.

 

Lees verder: