Presbyters

Presbyters van de Peper

 

De naam presbyter komt uit het Grieks en betekent ‘oudste’. In de Pepergemeenschap kennen wij ook presbyters. Presbyters zijn namens de gemeenschap aanwezig bij doop, belijdenis, rouw en trouwen. Dan zijn zij betrokken bij de realisatie van een speciale viering. De presbyters willen een open oog en oor zijn binnen onze gemeenschap. Zij signaleren trends en ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Deze informatie geven zij – ter ondersteuning – door aan het OVG-bestuur. Ten slotte onderhouden de presbyters contacten met andere kerken in de stad.

 

Hoe kun je je wensen kenbaar maken?
Wil je je kind laten dopen of een huwelijksviering aanvragen? Neem dan contact op met de presbytergroep via het e-mailadres presbyterium@ovg-web.nl
In geval van overlijden kun je contact opnemen met Mathilde Cleveringa (050-3645651) of Bert Bennink (06-54985294).

Als je betrokkenheid van onze gemeenschap wenst bij overlijden van een dierbare, dan kun je jouw wensen middels een brief aan ons kenbaar maken.  Je kunt ook een gesprek met één van ons aanvragen. Stuur de brief aan ons naar de secretaris van de presbyters en doe jouw wensen in tweevoud in gesloten enveloppen. Eén brief blijft bij de presbyters en één brief gaat naar het bestuur. U doet er goed aan om familie te informeren over het bestaan van deze enveloppen.

 

De presbytergroep bestaat uit de volgende mensen:

Bep Donner
Aldert Hesseling
Bert Bennink
Anna Hetebrij
Mathilde Cleveringa (secretaris)