Presbyters

De naam presbyter komt uit het Grieks en betekent ‘oudste’. In de Pepergemeenschap kennen wij ook presbyters. Zij werken onafhankelijk vanwege hun speciale rol. Presbyters zijn namens de gemeenschap aanwezig bij doop, belijdenis, rouw en trouw. Dan zijn zij betrokken bij de realisatie van een speciale viering. De presbyters zijn als een open oog en oor binnen onze gemeenschap. Zij zien trends en ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Deze informatie geven zij – ter ondersteuning – door aan het OVG-bestuur.  Ten slotte onderhouden de presbyters contacten met andere kerken in de stad.

 

Hoe kun je wensen kenbaar maken?
Wil je je kind laten dopen of een huwelijksviering aanvragen? Neem dan contact op met Sietse Wijnstra. Zijn contactgegevens vind je hieronder.
Als je wensen hebt over betrokkenheid van onze gemeenschap bij overlijden, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken. Dat gaat op de volgende manier. Je geeft twee (gesloten) enveloppen met gelijke inhoud in bewaring bij onze secretaris. De contactgegevens vind je onder Stichting en bestuur OVG. Eén van deze enveloppen komt bij de presbyters terecht. Je doet er goed aan om familie of kennissen te informeren over het bestaan van deze enveloppen.

 

De presbytergroep:

NaamEmailTelefoon
Mathilde Cleveringam.cleveringa@planet.nl
Beb Donneremdonner@hotmail.com
Bert Benninkbertbennink60@hotmail.com
Aldert Hesseling
alderthesseling@gmail.com
Sietse Wijnstrabuiten_westen@yahoo.com06-51091873