Presbyters

Presbyters van de Peper

 

De naam presbyter komt uit het Grieks en betekent ‘oudste’. In de Pepergemeenschap kennen wij ook presbyters. Presbyters zijn namens de gemeenschap aanwezig bij doop, belijdenis, rouw en trouwen. Dan zijn zij betrokken bij de realisatie van een speciale viering. De presbyters willen een open oog en oor zijn binnen onze gemeenschap. Zij signaleren trends en ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Deze informatie geven zij – ter ondersteuning – door aan het OVG-bestuur. Ten slotte onderhouden de presbyters contacten met andere kerken in de stad.

E.e.a. is in 2023 in deze Powerpoint beschreven.

Hoe kun je je wensen kenbaar maken?

 

Dopen of Huwelijk:
Wil je je kind laten dopen of een huwelijksviering aanvragen? Neem dan contact op met de presbytergroep via het e-mailadres presbyterium@ovg-web.nl

 

Overlijden:
In geval van overlijden kun je contact opnemen met Lida Weeda: 050-5771683.

Ook als je betrokkenheid van onze gemeenschap wenst bij overlijden van jezelf of een dierbare, dan kun je je wensen kenbaar maken.  Je kunt  een gesprek aanvragen.

Je doet er goed aan om familie te informeren over het bestaan van deze wensen en je betrokkenheid bij de OVG.

Zie voor meer informatie deze bijlage.

 

De presbytergroep bestaat uit de volgende mensen:

contactpersoon: Lida Weeda, telefoon: 050 5771683, mail presbyterium@ovg-web.nl

vacature

vacature