Stichting en bestuur

Het bestuur vormt het bestuurlijk centrum van de OVG waar alle verbindingslijnen samenkomen. Het bestuur delegeert in grote mate de verantwoordelijkheden op het gebied van vieringen en gemeenschapsvorming naar de desbetreffende groepen.

Het bestuur heeft haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van juridische activiteiten zoals het huren van het kerkgebouw, het beheer van de financiën en het is werkgever voor de beroepskrachten. Het bestuur bewaakt ook de kaders van de OVG waarbinnen de vieringen plaatsvinden.

Minimaal eenmaal per jaar organiseert het bestuur een gemeenschapsavond waarin informatie wordt gegeven over het reilen en zeilen van de OVG (beleid, activiteiten, financiën, etc.).

Een bestuurslid vervult zijn of haar functie voor een periode van drie jaar en deze periode kan worden verlengd.

Per 1 september 2021 is een interim bestuur in functie. Dit (tijdelijke) bestuur heeft de volgende samenstelling en portefeuilleverdeling.

 

Voorzitter Tiddo Nieboer
Secretaris Marijtje van Duijn E-mail: secretaris@ovg-web.nl
Penningmeester

Boekhouder

Jaap van ’t Hul

Cees Meinders

E-mail: penningmeester@ovg-web.nl

E-mail: boekhouder@ovg-web.nl

Algemeen lid Janita Rutgers Voorzitter Vieringenoverleg
Algemeen lid
Algemeen lid

 

 

Het bankrekeningnummer van de OVG is NL03 RABO 0385 1260 85  (RSIN/fiscaal nummer ANBI 803290676).

Het postadres van de OVG is Jan van Galenlaan 2, 9801 GS Zuidhorn.

Voor declaraties, ga naar de pagina “Voorbereiding Vieringen“.
Voor de jaarverslagen, ga naar de Jaarverslagen pagina.
En hier ook het fiscaal verplichte standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen