Stichting en bestuur

Het bestuur vormt het bestuurlijk centrum van de OVG waar alle verbindingslijnen samenkomen. Het bestuur delegeert in grote mate de verantwoordelijkheden op het gebied van vieringen en gemeenschapsvorming naar de desbetreffende groepen.

Het bestuur heeft haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van juridische activiteiten zoals het huren van het kerkgebouw, het beheer van de financiën en het is werkgever voor de beroepskrachten. Het bestuur bewaakt ook de kaders van de OVG waarbinnen de vieringen plaatsvinden.

Minimaal eenmaal per jaar organiseert het bestuur een gemeenschapsavond waarin informatie wordt gegeven over het reilen en zeilen van de OVG (beleid, activiteiten, financiën, etc.).

Een bestuurslid vervult zijn of haar functie voor een periode van drie jaar en deze periode kan worden verlengd.

Per 2 oktober 2022 is een nieuw bestuur in functie. Dit bestuur heeft de volgende samenstelling en portefeuilleverdeling.

 

Voorzitter Cees Meinders
Secretaris Betty de Groot E-mail: secretaris@ovg-web.nl
Penningmeester Jan Drost E-mail: penningmeester@ovg-web.nl
alg bestuurslid Janneke Metselaar

 

 

Het bankrekeningnummer van de OVG is NL03 RABO 0385 1260 85  (RSIN/fiscaal nummer ANBI 803290676).

Het postadres van de OVG is Mezenstraat 3, 9481 ED , Vries.

Voor declaraties, ga naar de pagina “Voorbereiding Vieringen“.
Voor de jaarverslagen, ga naar de Jaarverslagen pagina.
En hier ook het fiscaal verplichte standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen