OVG Theoloog

Stichting Oecumenische Vieringen Groningen is op zoek naar een theologisch medewerker.

 

Wij zoeken iemand die:
• de eigen identiteit van de geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt en het als een uitdaging ziet verdere ontwikkeling van de gemeenschap van binnenuit te stimuleren
• theologische kennis in weet te brengen in kleine groepen gemotiveerde, betrokken en soms kritische vrijwilligers ter voorbereiding op de vieringen
• oog heeft voor liturgievernieuwing en daarbij verder durft te kijken dan het bekende en vertrouwde
• het raakvlak tussen geloof en dagelijks leven wil verkennen en dit mede vorm wil geven in de wekelijkse viering
• affiniteit heeft met de leefwereld van kinderen en jongeren binnen de gemeenschap en met hen verbinding kan maken
• actief deel wil nemen aan de organisatie rond de vieringen
• bijdraagt aan de ontwikkeling van visie op de toekomst van de OVG.

 

Wat mag je van ons verwachten?
• Een inspirerende en vernieuwende werkomgeving.
• Maandelijkse afstemming met het Vieringenoverleg van de OVG betreffende inhoud en vormgeving van de vieringen.
• Salaris conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de PKN (salarisschaal 11). Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag vormt onderdeel van de in-dienst procedure.
• Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
• De functie kan ook als duobaan worden ingevuld van 2x 8 uren.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ben Hanewinkel, voorzitter OVG, tel 06-20016857, b.j.m.hanewinkel@inter.nl.net
Frouktje Zuiderveld, bestuurslid OVG, tel 06-54641714, frouktjezuiderveld@gmail.com
Een schriftelijke reactie met CV kan voor 28 oktober 2019 worden gestuurd naar secretaris@ovg-web.nl