Overlijden Marijke de Bruijne

Op 30 maart 2020 is Marijke de Bruijne overleden.

Als Bestuur van de Oecumenische Vieringen Groningen hebben wij de familie gecondoleerd met dit grote verlies.

Voor de Pepergemeenschap is Marijke van grote betekenis geweest. Zij heeft met haar woorden inhoud gegeven aan wat er leefde in de “Peper”.  Teksten en muziek die nauw bij elkaar aansluiten en steeds weer herhaald worden in de vieringen van de OVG.

Met haar teksten voor de oratoria voor Kerstmis,  Pasen en Pinksteren en al die andere mooie liedteksten blijft zij voortleven in onze herinnering.

Als Pepergasthuis gemeenschap zijn wij dankbaar voor wat Marijke ons heeft nagelaten. Teksten die het hart raken van wat wij wekelijks met elkaar vieren, zingen en gedenken.