Oecumenische Vieringen Groningen

De ‘Peper’ is een kerk waar je (voor Corona) zo maar kon binnenlopen, gewoon om eens een viering
mee te maken. Een plaats waar je van harte welkom bent om mee te zingen, om te luisteren en tot
rust te komen. Jong of oud, kerkelijk of niet-kerkelijk, het maakt niet uit. Iedereen is van harte
welkom. We hadden op zondag 15 maart de laatste gewone Peperviering. Sinds april kunnen we thuis
luisteren naar audio-vieringen. Vanaf 12 juli kunnen we elkaar in een kleine groep weer treffen. Dan
is het mogelijk om in de Pepergasthuiskerk naar de audio-vieringen te luisteren. Je kunt deze
bijeenkomsten bijwonen als je je van te voren hebt aangemeld. En onder voorwaarde dat je geen
gezondheidsklachten hebt.
Ben je nieuwsgierig naar wie we zijn? Bekijk dan deze website. Ontdek of onze manier van vieren,
leren en delen, jou aanspreekt.
Voor toegang tot het Interne deel van de website heb je een account nodig; lees het betreffende nieuwsbericht.

 

 

Recent nieuws

Pasen 2020 en Peper-groeten

De steen als corona, /  weggerold van het graf
de kaars als hoop,   /  de virussen in de lucht
als tekens van ons aller
verantwoordelijkheid
voor elkaar.

 

Trust in God but tie your camel 

(meer…)


7 april 2020

Paasviering

De Pepergasthuiskerk is al weken gesloten. We kunnen er geen vieringen houden, dat missen we heel erg. Al is de kerk nu voor onze gemeenschap verboden terrein, Pasen gaan we wel vieren! Op een wat ongebruikelijke manier, via onze website. Nick Everts, Wim Opgelder en enkele anderen hebben een Paasviering voorbereid en in klein gezelschap uitgevoerd. Zij maken hiervan een geluidsopname, die Roel van der Steen op Goede Vrijdagavond op de website zal plaatsen. (meer…)


De Pepergemeenschap en het coronavirus (COVID-19)

Om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen heeft de overheid voor langere tijd ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die ons allen raken. Maatregelen die ook ons als Pepergemeenschap bijzonder raken.

Als bestuur hebben we stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen en op basis daarvan een aantal besluiten genomen. Over deze besluiten willen we u graag informeren. (meer…)


Overlijden Marijke de Bruijne

Op 30 maart 2020 is Marijke de Bruijne overleden.

Als Bestuur van de Oecumenische Vieringen Groningen hebben wij de familie gecondoleerd met dit grote verlies.

Voor de Pepergemeenschap is Marijke van grote betekenis geweest. Zij heeft met haar woorden inhoud gegeven aan wat er leefde in de “Peper”.  Teksten en muziek die nauw bij elkaar aansluiten en steeds weer herhaald worden in de vieringen van de OVG. (meer…)


Audio-vieringen via de website

Deze crisistijd zet ons hele leven op z’n kop. Het is in letterlijke zin “beklemmend leven”. Juist nu we behoefte hebben aan bemoediging en troost zijn er geen Pepervieringen. Kerkdiensten zijn in elk geval voorlopig verboden. Maar er is goed nieuws: Nick Everts, Wim Opgelder en mogelijk enkele anderen zijn momenteel bezig met het maken van audio-vieringen. Voor 8 zondagen komt er een audio-viering op de website te staan. De eerste audio-viering zal op eerste Paasdag (12 april) beschikbaar zijn. De laatste audio-viering komt dus op zondag 31 mei, dat is Pinksteren. Stiekem hopen we dat kerkdiensten met Pinksteren weer mogen. De audio-vieringen worden in de Pepergasthuiskerk opgenomen, zodat sfeer (mwah: zonder Pepergangers) en akoestiek herkenbaar zijn. Nadere details volgen later.