De Zomervieringen in de Peper

De Zomervieringen in de Peper

Ook dit jaar worden er weer zomervieringen gehouden in de Pepergasthuiskerk, en wel in de periode van 21 juli t/m 1 september. Het betreft zeven korte, sobere vieringen die naast gedachten ter overweging vooral ook veel rust, ruimte en stilte willen bieden.
De vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door 2 of 3 mensen, op basis van materiaal, suggesties en ideeën die van tevoren worden aangeleverd. Zo kunnen ook zij die niet zoveel ervaring hebben met het voorbereiden van vieringen, toch een keer ervaren hoe het samen verzorgen van een viering werkt: zeer inspirerend!

 

Onderwerp van de zomervieringen van 2024 zijn de Chassidische Vertellingen van Martin Buber, in combinatie met de prenten die H.N. Werkman bij die verhalen maakte.

Als start van het voorbereidingsproces wordt op woensdag 5 juni van 19.30-21.30 uur in de Columnakerk (Potterstraat 2) een bijeenkomst georganiseerd waarin het thema wordt geïntroduceerd en uitgediept. Ds. Jan Willem Nieboer zal dan een inleiding houden over het chassidisme, over Buber en over het werk van H.N. Werkman. Daarnaast zal hij aan de hand van een of twee vertellingen uitleggen hoe die bijzondere verhalen een plaats kunnen krijgen in de viering en in het denken van hier en nu. Ook is er tijd voor vragen en praktische informatie m.b.t. de zomervieringen.
De startavond is in de eerste plaats bedoeld voor hen die zich hebben opgegeven voor het verzorgen van een zomerviering, of die overwegen dat te gaan doen.
Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom; in het bijzonder ook de leden van de Martinidiensten.

 

Opgave voor de startavond kan bij Ineke Molenkamp via vieringencoordinator@ovg-web.nl
Ook wie wil meedoen aan het voorbereiden van een zomerviering kan zich aanmelden via vieringencoordinator@ovg-web.nl

 

Ineke Molenkamp, vieringencoördinator