Groene bokaal en website

Groene bokaal en website

De werkgroep Einden der Aarde heeft in het kader van de Groene Kerk en de groene Peper een wisselbokaal bedacht en gemaakt. Ongeveer eens per jaar wordt deze uitgereikt aan iemand die opvalt met betrekking tot duurzaamheid.
Op 25 april j.l. was de laatste ECO-team bijeenkomst van dit seizoen. Iedereen was het erover eens: “Zij verdient hem!” De werkgroep Einden der Aarde onderscheidde Joyce Huisman als meest creatieve groene Peperkerkganger van het jaar. Enthousiast werd de wisselbokaal aan haar uitgereikt.

Zie verder het verslag van Einden der Aarde op Peperproat, op het interne deel van de OVG- website, met daarin meer weetjes en informatieve zaken m.b.t. de Pepergemeenschap.

 

Dit gedeelte is alleen met inloggegevens te bereiken.
We raden je aan om daar regelmatig naar toe te gaan om op de hoogte van een en ander te blijven.
Volg deze link https://ovg-web.nl/intern/peperproat/ en ontdek wat je daar zoal kunt lezen.