Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Wordt u ook zo vrolijk van onze 40-dagen kalender? Groei en bloei hebben aandacht nodig, en het gaat langzaam. Maar het komt wel, want groeikracht en veerkracht zitten in de aard van de natuur. Ook wij mensen zijn ‘natuur’. Dat ook wij groei en veerkracht mogen ervaren.

 

We moesten even bijkomen van het nieuws dat Jan Oegema de overeenkomst met de OVG heeft opgezegd. Het kwam onverwacht net toen er activiteiten gepland waren voor de rest van het jaar.  Jammer dat we niet meer in gesprek konden komen. We respecteren zijn besluit.

Het bestuur en vieringencoördinatoren hebben met elkaar gesproken over de gevolgen voor geplande vieringen en hebben daarvoor oplossingen gevonden. 

 

De leeskring met Lloyd Haft samen met het Open Klooster gaat niet door. Lloyd Haft zal wel op 21 april een overweging houden. We moeten ons beraden hoe we de inhoudelijke ondersteuning dit jaar verder vorm kunnen geven.

 

De Martinidiensten willen graag met ons blijven samen vieren. De kennismaking en de maaltijd zijn goed bevallen. We hebben drie vieringen afgesproken in april en mei om bij elkaar op bezoek te gaan.

 

De redactie van de Nieuwsbrief is op een andere manier gaan werken. Dat betekent wel dat de voorbereiders van vieringen zelf alert moeten zijn om op tijd hun tekst voor de viering te leveren. Voordeel is dat er elke twee weken zowel activiteiten als berichten kunnen worden gepubliceerd.  De vacatures zijn helaas nog niet vervuld.

 

Nog even een korte herinnering aan de financiële actie voor 2024: Geven voor de kerk van morgen. De OVG heeft uw bijdrage hard nodig. Inmiddels is ruim de helft van de begrote kosten voor het komende jaar gedekt door toezeggingen en giften.

 

We nodigen u van harte uit om woensdag 17 april om half 8 in de Columnakerk voor de gemeenschapsavond. Het bestuur geeft dan een toelichting op de jaarrekening en de begroting van 2024. Ook het jaarverslag met de bijdragen van de verschillende groepen wordt dan besproken. Bovendien willen we graag met u nadenken over de manier waarop we kunnen blijven vieren én gemeenschap zijn in de Peper.

 

Het bestuur van de OVG