Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Overleg met de Martinidiensten
Op 12 mei hebben twee bestuursleden en de vertegenwoordiger van de vieringen-coördinator gesproken met vijf leden van de Martinidiensten (MD), waaronder de voorzitter en de planner. Tijdens het gesprek zijn vooral praktische zaken besproken. Van beide kanten is de kennismaking tot nu toe overwegend goed ontvangen. We hechten eraan dat mensen elkaar en elkaars traditie leren kennen.

 

Samenwerking in de komende maanden 
Beide gemeenschappen willen daarom de kennismaking voortzetten door vanaf september maandelijks bij elkaar te gast te zijn. De eerste drie data zijn vastgelegd. De voorbereiding en vormgeving van de vieringen verschillen nogal. Daarom hebben we nu eerst afspraken gemaakt over afstemming en samenwerking op praktisch gebied rondom de vieringen. De mogelijkheid om inhoudelijk samen te werken houden we nadrukkelijk open.

 

Die afspraken gaan over communicatie, de nieuwsbrieven, het koor en de deurcollecte. Het koor van de Peper wil graag samen met de cantori of andere zangers van de MD samen zingen. Op 17 november vragen we het koor om in de MD te zingen. Op 20 oktober kunnen MD-gangers meezingen met het vrijwilligerskoor.

 

En over de zomervieringen. De MD wordt opnieuw uitgenodigd mee te doen aan voorbereiding van de zomervieringen, zowel bij de introductieavond als bij de vieringen zelf.
We vertrouwen op een prettige voortzetting van de kennismaking en zien er naar uit elkaar te blijven ontmoeten.

 

Namens het bestuur, Betty de Groot