Van de Vieringencoördinator

Van de Vieringencoördinator

Zoals al eerder aangekondigd, wordt er ter afsluiting van bijna een jaar Pepervieringen op woensdagavond 31 mei een bijeenkomst georganiseerd voor trekkers en andere belangstellenden, waarin wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Drie belangrijke punten zullen in ieder geval op de agenda staan:  

 

Ten eerste de vieringen van het afgelopen jaar: wat ging goed? wat kan beter? wat willen we vasthouden? wat is niet voor herhaling vatbaar? 

 

Een tweede bespreekpunt zijn de vieringen vanaf september: hoe willen we verder? welke ideeën zijn er voor thema’s en series? Wat daarbij zeker ook aan de orde komt is de vraag hoe we met een krimpend aantal mensen ook in het nieuwe jaar inspirerende vieringen kunnen blijven organiseren. Het lijkt onontkoombaar dat er (pijnlijke) keuzes gemaakt moeten worden. Daarover willen wij het graag met elkaar hebben. 

 

Tenslotte zal een toelichting gegeven worden op de zomervieringen (23 juli t/m 3 september). Die zijn dit jaar een beetje anders dan anders: Elke zondag wordt begonnen met koffie/thee, waarna een kort ochtendgebed volgt, zonder brood en wijn, maar met aansprekende teksten en mooie liederen. Voor elke viering is een vrijwel compleet uitgewerkt draaiboek beschikbaar. Per viering zijn twee uitvoerders nodig. Er hebben zich al mensen opgegeven, maar de club is nog niet compleet. Dus: geef je op via vieringencoordinator@ovg-web.nl en zet er dan meteen bij op welke zondagen je beschikbaar bent. Het is zeker de moeite waard!

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Columnakerk en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee. Alle Pepergangers zijn van harte welkom. 

I.v.m. de catering wel graag van tevoren melden dat je komt!  

 

Heb je nu al suggesties/vragen/opmerkingen/agendapunten? Geef ze vooral door via vieringencoordinator@ovg-web.nl  

 

Ineke Molenkamp