Verkoop Peper

Samenvatting Verkoop Pepergasthuiscomplex

 

9 november 2020

Vanmorgen is het bestuur van de OVG door de gemeente Groningen en door Lefier geïnformeerd dat Lefier afziet van de verkoop van het Pepergasthuiscomplex aan de koper uit Zuidhorn. De gemeente Groningen en Lefier hebben de afgelopen negen maanden benut om tot een oplossing te komen die geleid heeft tot dit resultaat.

Dit betekent dat onze kerk niet verkocht wordt en dat wij de Peper kunnen blijven huren. Een positieve afsluiting van een lastige en onzekere periode met een mooi resultaat voor onze Pepergemeenschap en voor de bewoners van het hofje.

Vanmiddag om 16 uur was er een persconferentie van Gemeente en Lefier. OOG tv zal aandacht besteden aan dit onderwerp, zowel vandaag als morgen. Ook RTVNoord meldt het nieuws evenals de renovatie van het Pepergasthuis.

 

Oktober 2020

Uit een nieuwsbericht: Als bestuur krijgen we zo nu en dan een vraag over de verkoop van het Pepergasthuiscomplex inclusief de kerk. In dit dossier is het al geruime tijd stil. We hebben een huurovereenkomst met Lefier afgesloten over het gebruik van de Pepergasthuiskerk. Deze huurovereenkomst geldt nog steeds. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan gaan we de Pepergemeenschap zo spoedig mogelijk informeren.

 

 

Maart 2020

Op 24 december jl. is de Autoriteit Woningbouwcorporaties akkoord gegaan met de verkoop van het Pepergasthuis door Lefier aan een commerciële partij. Tegen deze uitspraak is de gemeente Groningen in beroep gegaan. Dit beroep loopt nog.

Het aantal ondertekenaars van de petitie tegen de verkoop nadert de 10.000 !!

 

Februari 2020
Het is sinds de uitspraak van Autoriteit Woningcorporaties op dit gebied stil geweest. Maar deze maand is er goed nieuws voor ons. Op maandag 17 februari is de Stichting St Gertruid Gasthuis opnieuw opgericht. Dit is een belangrijke stap in maatregelen om de verkoop van het gasthuis aan een investeerder te verhinderen. Dat deze stichting nu weer bestaat is de verdienste van Rob Rutgers.
Met zijn juridische kennis en ervaring heeft hij helder kunnen maken, dat in de acte van overdracht (1991, overdracht naar Lefier) een clausule staat, die aan de Stichting St Gertruid Gasthuis na 40 jaar het recht op terugkoop geeft. De oorspronkelijke stichting is door Lefier begin jaren 90 samengevoegd met Stichting Lefier. Met de heroprichting van de Stichting St Gertruid Gasthuis is het recht op terugkoop nieuw leven ingeblazen. Wellicht kan de Stichting St Gertruid Gasthuis in 2031 het gehele complex terugkopen van de eigenaar. De gemeente Groningen werkt mee aan de heroprichting en heeft 3 personen in het bestuur benoemd. Het OVG-bestuur heeft Rob Rutgers in het bestuur benoemd. Vertegenwoordiging namens bewoners is nog een vacature.
Naar aanleiding van het persbericht hebben OOG TV en Radio Noord aandacht besteed aan dit onderwerp.

 

Dinsdag 24 december

Uitspraak van de Autoriteit Woningbouwcorporaties luidt: het bezwaar van de gemeente Groningen tegen verkoop van Pepergasthuiscomplex is afgewezen. Woningcorporatie Lefier mag het Pepergasthuiscomplex verkopen.

De gemeente Groningen overweegt nu tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Dat kan alleen bij een bestuursrechter. De bestuursrechter beoordeelt of de beslissing van Autoriteit Woningbouw-corporaties wel onder  “goed bestuur” valt.

 

December 2019

De nieuwe datum voor de hoorzitting is maandag 9 december. De hoorzitting vindt plaats in het Cascadegebouw, aanvang 15.00 uur. Voorafgaand aan de hoorzitting laten wij – bewoners en OVG – ons protest tegen de verkoop horen. Wij houden een protestdemonstratie, we verzamelen om 13.30 uur bij de pomp in het hofje. Pers erbij: RTV Noord, OOG TV en Dagblad van het Noorden. Het was echt een mooi gezicht, 35 mensen met 25 protestborden door de binnenstad van Groningen. Het kwam uitgebreid aan bod bij RTV Noord, OOG TV en Dagblad van het Noorden. Een week later verscheen een pagina-groot artikel in de Volkskrant.

 

November 2019

De nieuwe datum voor de hoorzitting is dinsdag 12 november. Echter, op maandag 11 november horen we dat de koper van de koop afziet. De geplande hoorzitting gaat niet door en wordt wederom uitgesteld. Voorafgaand aan de hoorzitting zouden  wij – de OVG en bewoners van het hofje – een protestdemonstratie houden. De demonstratie hebben we dus afgezegd.

 

 

Oktober 2019

OOG TV komt op een zondag tijdens een viering opnamen maken. In berichtgeving over de verkoop gaat het altijd over bewoners van het hofje. De OOG TV uitzending maakt duidelijk dat wij de Pepergasthuiskerk echt als kerk gebruiken. Het zou toch zonde zijn als wij als OVG deze kerk moeten verlaten!

 

September 2019

De eerste datum voor de hoorzitting is op dinsdag 10 september. Op verzoek van de gemeente Groningen wordt de hoorzitting voor onbepaalde tijd uitgesteld. Inmiddels berichten ook de  landelijke media over de aanstaande verkoop van het Pepergasthuiscomplex.

 

Juli/Augustus 2019

Formeel horen wij als OVG niets over stand van zaken m.b.t. de verkoop. Maar via de tam-tam van bewoners vernemen wij dat Lefier in een brief de plannen van de koper ontvouwt. De koper – inmiddels weten we: de heer Drent uit Zuidhorn – wenst van het hofje een short stay hotel te maken. Hij stelt een onderzoek in naar de mogelijkheid om in de kerk te gaan wonen. Ook vernemen wij dat de dochter van koper een bedrijf (Short Stay in Pepergasthuis) bij Kamer van Koophandel heeft ingeschreven.

 

Juni 2019

Op initiatief van Ben Hanewinkel (voorzitter OVG-bestuur van de) en Bram de Vink (vrijwillig beheerder Pepergasthuis) is een petitie gestart. In deze petitie wordt verzocht: “Dat de verkoop aan de particuliere belegger ongedaan wordt gemaakt en dat Lefier het Pepergasthuis alleen mag verkopen aan het Groninger Monumenten Fonds”. Ga naar: www.pepergasthuis.petities.nl

Op dit moment (december 2019) hebben  8.547 mensen de petitie ondertekend.

Op initiatief van de PR & Communicatiegroep is een 5-tal protestposters gemaakt. Posters met pakkende, ironische teksten zoals: “Word deze Kerk .. een Kroeg?” of “Eredienst ..  van het Geld!?”

Ook Bram de Vink maakt protestposters en flyers. Een grote hoeveelheid flyers – met oproep om petitie te tekenen – wordt in stad en ommelanden verspreid. De lokale media besteden veel aandacht aan de protestacties van bewoners en OVG.

 

Lefier heeft de voorgenomen verkoop aangemeld bij de Autoriteit Woningbouwcorporaties. Dit is een onderdeel van Binnenlandse Zaken. De Autoriteit Woningbouwcorporaties zal deze verkoop moeten goedkeuren in het kader van de nieuwe Woonwet.  Deze wet verplicht woningbouw-corporaties om bijzondere woonobjecten – zoals een cruiseschip of een hofje – af te stoten. De wet stelt verder dat deze objecten niet onder de marktprijs verkocht mogen worden. De Woon Autoriteit zal een hoorzitting organiseren, waarbij beide partijen – woningbouwcorporatie Lefier en gemeente Groningen – hun standpunt mogen presenteren.

 

Mei 2019

Het bestuur zoekt contact met de gemeente voor overleg. De gemeente geeft aan dat zij aanvankelijk – onder voorwaarden – aan Lefier toestemming voor verkoop heeft gegeven. Nu – naar aanleiding van protesten van bewoners en OVG – heeft de gemeente deze toestemming ingetrokken. De Bovendien is niet zeker of dit monument – een uniek erfgoed – wel in goede handen komt.

 

April 2019

Het begint allemaal een brief aan de bewoners van het Pepergasthuis. In deze brief – gedateerd 22-11-2018 — geeft Lefier aan dat het Pepergasthuis in principe is verkocht aan een particuliere belegger. Via-via komt deze brief bij het bestuur van de OVG. Het bestuur is zeer ontstemd over zowel de verkoop van het hele complex als ook de communicatie hierover.