Actuele vieringen

11-07-2021
Zomervieringen

In de Peper worden weer zomervieringen gehouden: korte, lichte vieringen die naast gedachten ter overweging vooral ook rust en ruimte willen bieden. Dit jaar beginnen ze op 11 juli en eindigen z...

04-07-2021
Zondagsrust

In Duitsland roepen kerkelijke organisaties én vakbonden op om de zondagsrust te handhaven. Zondagsrust … bestaat dat nog?

Al in het jaar 321 stelde de Romeinse keizer Constantijn de zond...

27-06-2021
De mens als medeschepper

De Kabbalà, een mystieke stroming binnen het Jodendom, duidt Ejn Sof, God, als werkwoordsvorm. God is schepping, een voortdurende creatieve beweging, goddend.

Zijn we ons ervan bewust dat...

20-06-2021
De mens als kroon op de schepping

Deze viering vormt een lofzang. Een lofzang op God, de schepping en de bijzondere plaats van de mens hierin. De mens als kroon op de schepping.

In grote stappen zullen we door het Bijbels...

13-06-2021
Vertrouwen door de angst heen

Voor deze viering laten we ons inspireren door Loed Loosen. In zijn boek ‘Het derde testament’ vinden we waardevolle hoofdstukken rond ons thema.

Wat doe je als duisternis je ...

06-06-2021
Dat koninkrijk van u: de mensen

In deze tweede viering over ‘Dat koninkrijk van u’ leggen we het accent op mensen. Dagelijks lezen en horen we in de media over journalisten die niet mogen schrijven over wat zij wer...

30-05-2021
Dat koninkrijk van u: onze aarde

Niemand van ons zal ontkennen dat wij afhankelijk zijn van de natuur en de landbouw. Bomen zorgen voor zuurstof, akkers leveren ons graan, bijen bestuiven onze gewassen. In zeeën en oceanen vang...

23-05-2021
Babylonische spraak­verwarring

Het Pinksterverhaal kun je zien als het spiegelverhaal van de Babylonische spraakverwarring. In Babylon dachten de mensen God naar de kroon te kunnen steken met hun toren, maar doordat ze elkaar...

16-05-2021
Gesprekken: Wie ben je?

Een gesprek in de Bijbel: Wie ben je?

 

In een gesprek kun je praten en zwijgen, wie blijft verborgen en wie komt er tevoorschijn?

Met wie ben je eigenlijk in gesprek a...

09-05-2021
Gesprekken: Waar ben je?

Een gesprek in de Bijbel: Waar ben je?

 

In een gesprek kun je praten en zwijgen, wat blijft verborgen en wat komt er tevoorschijn?
Of moet je zeggen: Wie is er verborge...

02-05-2021
De mens als kroon op de schepping

Centraal staan God, de schepping en de bijzondere plaats van de mens hierin, de mens als kroon op de schepping.

In grote stappen zullen we door het Bijbelse verhaal gaan. Van Genesis via...

25-04-2021
Zingeving in existentiële crisis

Sommige ervaringen grijpen diep op ons leven in. We kunnen erdoor van ons stuk raken. En de weg een poosje kwijt zijn. Hoe vinden we dan een weg om te gaan?

De Emmaüsgangers keren zich af...

18-04-2021
Moe van blije beloften?

Het beloofde land, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het Koninkrijk van God: de bijbel zit vol beloften over wat in het verschiet ligt. Een vriendin zei me ooit dat ze zo moe werd van de chris...

11-04-2021
Van angst naar vertrouwen

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Beloke...

04-04-2021
Pasen 2021: radicaal opstaan

Als alles anders is dan we gewend zijn, is er toch Pasen. We vieren nieuw leven, daartoe moet het oude sterven.
Zoals Marijke de Bruijne in haar Paasoratorium dichtte: “Als de graankorrel ...

25-03-2021
Vieringen Goede Week

In samenwerking met de Nieuwe Kerk, De Bron, het GSp en De Fontein kunnen we ook de Goede Week in beeld brengen. De voorbereidingen hierop beloven een creatieve invulling van de kernmomenten in ...

28-03-2021
Palmpasen

De laatste zondag van de vastenperiode is tegelijk het begin van de Goede Week. Een vreugdevolle dag, niet in de laatste plaats vanwege de interessante verhaalmotieven en de tradities. Daarom wo...

21-03-2021
Verleiding weerstaan

Jezus vast veertig dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn levensweg. Na veertig dagen wordt hij door de verleider op de proef gesteld. Dit bijzondere verhaal lijkt een blauwdruk t...

14-03-2021
Boos en gefrustreerd

Jona moet veertig dagen wachten buiten Nineve, omdat God de inwoners van die stad de tijd geeft om zich te bekeren. Dit maakt Jona boos en gefrustreerd. Zelfs zo boos dat hij uitroept dat het le...

07-03-2021
Doorgaan en keuzes maken

Het Joodse volk moest voordat ze nieuw land konden betreden eerst veertig jaren in de woestijn verblijven. Deze periode van wachten op een nieuwe toekomst, gaf voedsel aan vertwijfeling, geklaag...

28-02-2021
Mozes in heilige afzondering

Mozes is aan het Egyptische hof opgegroeid. Hij krijgt de opdracht van God om het Joodse volk terug te leiden naar het vaderland. Onderweg komen ze langs de berg Sinaï. Mozes laat het volk allee...

21-02-2021
Noach, oog in oog met de catastrofe

In het oerverhaal van Noach treft een vernietigende vloed de aarde. Veertig dagen regent het. Noach en zijn gezin staan in die periode oog in oog met een grote catastrofe. Een vloed verwoest de ...

17-02-2021
Aardemens

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Veertig dagen van bezinning en inkeer. Dagelijks deelt de OVG een filmpje als voedsel voor de ziel. Het thema is ‘de tocht van de mens’. Aswoensdag pla...

14-02-2021
Het licht schijnt in de duisternis

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen” (Johannes 1:5).

Dit zijn de eerste verzen van het Evangelie van Johannes. Over het Woord van de...

07-02-2021
Iets op het spoor komen

Spreken over het gebed maakt ons vaak wat schuchter. In de liturgie van de zondagse viering wordt het gebed of het bidden en mediteren aangereikt in het spreken, zingen, en de stilte van de vier...

31-01-2021
Maria Lichtmis

Licht in tijden van Corona

Op zondag 31 januari staan we stil bij Maria Lichtmis. Het is het feest van 2 februari wanneer de katholieke kerk en de oosters orthodoxe kerken de opdracht in ...

24-01-2021
Wek mijn zachtheid weer…

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is

En mij toevertrouw

En het licht niet haat

17-01-2021
#Blijfinmijnliefde

‘Blijf in mijn liefde’ is het thema van de Week van Gebed in 2021, van 17 tot 24 januari. Het is een oproep van Jezus uit het evangelie volgens Johannes, waarop de belofte volgt dat je dan veel ...

10-01-2021
Bij name noemen

Graag willen we deze zondag stilstaan bij het belang van elkaar bij name noemen. In mijn werk als pastor voor dak- en thuisloze mensen leer ik dat bij het aanspreken ‘bij naam’ alles begint. Of ...

03-01-2021
Sta op en schitter

Op 3 januari is de eerste viering van het nieuwe jaar, via de livestream door ons allemaal te volgen.

We nemen ons natuurl...