Actuele vieringen

02-05-2021
De mens als kroon op de schepping

Centraal staan God, de schepping en de bijzondere plaats van de mens hierin, de mens als kroon op de schepping.

In grote stappen zullen we door het Bijbelse verhaal gaan. Van Genesis via...

25-04-2021
Zingeving in existentiële crisis

Sommige ervaringen grijpen diep op ons leven in. We kunnen erdoor van ons stuk raken. En de weg een poosje kwijt zijn. Hoe vinden we dan een weg om te gaan?

De Emmaüsgangers keren zich af...

18-04-2021
Moe van blije beloften?

Het beloofde land, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het Koninkrijk van God: de bijbel zit vol beloften over wat in het verschiet ligt. Een vriendin zei me ooit dat ze zo moe werd van de chris...

11-04-2021
Van angst naar vertrouwen

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Beloke...

04-04-2021
Pasen 2021: radicaal opstaan

Als alles anders is dan we gewend zijn, is er toch Pasen. We vieren nieuw leven, daartoe moet het oude sterven.
Zoals Marijke de Bruijne in haar Paasoratorium dichtte: “Als de graankorrel ...

25-03-2021
Vieringen Goede Week

In samenwerking met de Nieuwe Kerk, De Bron, het GSp en De Fontein kunnen we ook de Goede Week in beeld brengen. De voorbereidingen hierop beloven een creatieve invulling van de kernmomenten in ...

28-03-2021
Palmpasen

De laatste zondag van de vastenperiode is tegelijk het begin van de Goede Week. Een vreugdevolle dag, niet in de laatste plaats vanwege de interessante verhaalmotieven en de tradities. Daarom wo...

21-03-2021
Verleiding weerstaan

Jezus vast veertig dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn levensweg. Na veertig dagen wordt hij door de verleider op de proef gesteld. Dit bijzondere verhaal lijkt een blauwdruk t...

14-03-2021
Boos en gefrustreerd

Jona moet veertig dagen wachten buiten Nineve, omdat God de inwoners van die stad de tijd geeft om zich te bekeren. Dit maakt Jona boos en gefrustreerd. Zelfs zo boos dat hij uitroept dat het le...

07-03-2021
Doorgaan en keuzes maken

Het Joodse volk moest voordat ze nieuw land konden betreden eerst veertig jaren in de woestijn verblijven. Deze periode van wachten op een nieuwe toekomst, gaf voedsel aan vertwijfeling, geklaag...

28-02-2021
Mozes in heilige afzondering

Mozes is aan het Egyptische hof opgegroeid. Hij krijgt de opdracht van God om het Joodse volk terug te leiden naar het vaderland. Onderweg komen ze langs de berg Sinaï. Mozes laat het volk allee...

21-02-2021
Noach, oog in oog met de catastrofe

In het oerverhaal van Noach treft een vernietigende vloed de aarde. Veertig dagen regent het. Noach en zijn gezin staan in die periode oog in oog met een grote catastrofe. Een vloed verwoest de ...

17-02-2021
Aardemens

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Veertig dagen van bezinning en inkeer. Dagelijks deelt de OVG een filmpje als voedsel voor de ziel. Het thema is ‘de tocht van de mens’. Aswoensdag pla...

14-02-2021
Het licht schijnt in de duisternis

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen” (Johannes 1:5).

Dit zijn de eerste verzen van het Evangelie van Johannes. Over het Woord van de...

07-02-2021
Iets op het spoor komen

Spreken over het gebed maakt ons vaak wat schuchter. In de liturgie van de zondagse viering wordt het gebed of het bidden en mediteren aangereikt in het spreken, zingen, en de stilte van de vier...

31-01-2021
Maria Lichtmis

Licht in tijden van Corona

Op zondag 31 januari staan we stil bij Maria Lichtmis. Het is het feest van 2 februari wanneer de katholieke kerk en de oosters orthodoxe kerken de opdracht in ...

24-01-2021
Wek mijn zachtheid weer…

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is

En mij toevertrouw

En het licht niet haat

17-01-2021
#Blijfinmijnliefde

‘Blijf in mijn liefde’ is het thema van de Week van Gebed in 2021, van 17 tot 24 januari. Het is een oproep van Jezus uit het evangelie volgens Johannes, waarop de belofte volgt dat je dan veel ...

10-01-2021
Bij name noemen

Graag willen we deze zondag stilstaan bij het belang van elkaar bij name noemen. In mijn werk als pastor voor dak- en thuisloze mensen leer ik dat bij het aanspreken ‘bij naam’ alles begint. Of ...

03-01-2021
Sta op en schitter

Op 3 januari is de eerste viering van het nieuwe jaar, via de livestream door ons allemaal te volgen.

We nemen ons natuurl...

25-12-2020
Kerstoratorium ‘Als de appelbloesem bloeit’

Op Kerstmorgen wordt het kerstoratorium ‘Als de appelbloesem bloeit’ uitgevoerd in de lege Pepergast...

24-12-2020
Kerstavond

In verband met de lockdown mogen er geen bezoekers bij de vieringen aanwezig zijn. De voor Kerstavond geplande HuMMMing Christmas viering waarin kerstliederen zouden worden meegeneuried...

20-12-2020
Een nieuwe wereld, hoe dan ook

‘Het volk dat in duisternis gaat, zal aanschouwen groot licht.’ Sinds Corona zijn intrede deed in ons leven, kennen we allemaal die momenten van duisternis. Ook bij het Wereldhuis waar Gee...

13-12-2020
Oud verbond krijgt nieuw leven

Op 13 december, de derde zondag op weg naar Kerst die ‘Gaudete’ (Verheug je) genoemd wordt, zingt Zacharias zijn lied over licht in het duister, over een barmhartige God en de weg naar de vrede....

06-12-2020
Hoop op verandering

De vreugdevolle ontmoeting van Maria en Elisabeth, twee vrouwen die in verwachting zijn, mondt uit in een loflied, het Magnificat. In dit lied klinken de hoop en verwachting van een nieuwe werel...

29-11-2020
Verandering op komst; niets is onmogelijk

Het is herfst, de dagen worden korter en koeler. Ook het dagelijkse leven kan steeds donkerder aanvoelen. Deze crisis duurt al zo lang. Gloort er nog ergens licht? Bijna onopgemerkt wordt er iem...

22-11-2020
Blijf niet staren op wat vroeger was

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, vieren we in de Peper met de kinderen en jongeren. Misschien zijn er zorgen, is er verdriet en denken sommigen dat het vroeger allemaal vee...

15-11-2020
Mystiek in de taal van poëzie

De vorige zondag spraken we over Mystiek in taal van liefde. In deze viering op 15 november vervolgen we het thema, nu belicht vanuit de poëzie.
Mystiek, het mysterieuze of het on(be)grijp...

08-11-2020
Mystiek in de taal van de liefde

Mystiek gaat over mensen die in vuur en vlam staan voor God of het goddelijke.

In eerdere Pepervieringen maakten we kennis met mystici zoals Hildegard von Bingen, Meister Eckhart en Etty ...

01-11-2020
Gedachtenisviering

Je hebt ze vast wel eens gezien: ‘steenmannetjes’, van die torentjes van zorgvuldig op elkaar gestapelde stenen, mooi in balans. Vaak zijn ze door meerdere mensen samen gevormd. Ieder voegt zijn...