Actuele vieringen

19-12-2021
Kleine mensen in het licht gezet

Advent is de tijd van verlangen naar een andere wereld. Naar een wereld waarin kleine mensen vol in het licht komen te staan in plaats van de altijd op de voorgro...

12-12-2021
Op weg naar het licht

Halverwege zijn we nu, halverwege onze adventstocht naar Kerst. Twee weken geleden zijn we eraan begonnen en over twee weken ‘is het zover’….. We bevinden ons op ...

05-12-2021
Hoe ver is de nacht?

Net voordat de dag begint is de nacht het meest duister. En dan zien we ineens een ster: een lichtpuntje in het donker. De wachters van de nacht weten dat het nie...

28-11-2021
Eerste advent…..Waar kiezen we voor?

Wat zullen we dit jaar doen met Advent en met Kerst? De (familie-) tradities, de gewoontes, ze worden soms ervaren als sleur. Dat kan toch niet de bedoeling zijn ...

21-11-2021
De fundamenten van ons bestaan

Aan het einde van het kerkelijk jaar staat in de viering van 21 november de vraag centraal: wat zijn onze fundamenten en waar rusten die op? Het thema is geïnspir...

14-11-2021
Sterfelijkheid

Je zou zeggen dat ons leven zich afspeelt tussen geboorte en dood. 

Of zou je moeten zeggen: ons leven speelt zich a...

07-11-2021
Gedachtenisviering

Ook dit jaar herdenken we de mensen uit onze gemeenschap die het afgelopen jaar (van november 2020 tot november 2021) zijn overleden. We noemen hun namen, we stek...

31-10-2021
Sterfelijkheid: leren sterfelijk te zijn

We leven in een tijd waarin alles maakbaar lijkt te zijn. Een tijd waarin de gedachte dat de dood ons overkomt bijna onverdraaglijk is. Wij willen zelf bepalen wa...

24-10-2021
De hemel aarden

Deze gezamenlijke groene viering vindt plaats om 11.30 uur in de Immanuelkerk met een meditatieve wandeling en soep. Er is dus GEEN VIERING IN D...

17-10-2021
Iona viering

In deze viering willen wij ons bezinnen op de jaarlijkse klimaatconferentie COP 26 van de VN. Deze wordt dit jaar in november in Glasgow gehouden. De klimaatcrisi...

10-10-2021
Verbonden met al wat is

Deze viering vindt plaats op de jaarlijkse Duurzaamheidsdag. Theologie en geloofsbeleving gaan sinds lange tijd uit van het moderne mens- en wereldbeeld, waarin d...

03-10-2021
Dertig jaren, goed begin!

Dertig jaar geleden was de eerste viering van de OVG op 6 oktober 1991 in de Pepergasthuiskerk.

In de viering van 3 ...

26-09-2021
Dicht(er) bij het onuitsprekelijke

Misschien is het wel een vreemde gedachte om een viering te houden over ons geloven dat ten diepste verbonden is met het mysterie van ons leven. Is er wel taal vo...

19-09-2021
Verlangen naar….

We hernemen een viering die anderhalf jaar geleden in de steigers is gezet, vooral vanuit het gedachtegoed van Minke Harryvan. Corona stak toen een spaak in het w...

12-09-2021
Geduld is een schone zaak

Nu de vakantieperiode voor de meeste mensen voorbij is, neemt het alledaagse leven weer zijn beloop. De agenda’s of kalenders raken voor velen in korte tijd gevul...

05-09-2021
Toekomst- en godsbeelden loslaten

Het boek Exodus vertelt hoe God zijn mensen bevrijdt uit de slavernij en de weg wijst naar een nieuw land, een nieuwe toekomst. Op die tocht lijkt God nabijer dan...

29-08-2021
En nu weer opstaan!

‘En nu weer opstaan!’ Dit motto onderstreept het positieve en vrolijke karakter van deze viering. Deze zin klinkt als een aanmoediging om het leven weer op te pak...

01-08-2021
Zomervieringen augustus

Tijdens de zomervieringen in augustus staan de laatste vier van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid centraal.

Het onderwerp van de zomerviering op 1 augustus is: ‘Onwetenden on...

11-07-2021
Zomervieringen juli

Tijdens de zomervieringen in juli staan de eerste drie van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid centraal.

Het onderwerp van de eerste zomerviering op 11 juli is ‘Onrecht geduldi...

07-07-2021
Zomervieringen 2021

Van 11 juli t/m 22 augustus worden er in de Peper weer zomervieringen gehouden: korte, lichte vieringen die naast gedachten ter overweging vooral ook rust en ruimte willen bieden. De zomervierin...

04-07-2021
Zondagsrust

In Duitsland roepen kerkelijke organisaties én vakbonden op om de zondagsrust te handhaven. Zondagsrust … bestaat dat nog?

Al in het jaar 321 stelde de Romeinse keizer Constantijn de zond...

20-06-2021
De mens als kroon op de schepping

Deze viering vormt een lofzang. Een lofzang op God, de schepping en de bijzondere plaats van de mens hierin. De mens als kroon op de schepping.

In grote stappen zullen we door het Bijbels...

13-06-2021
Vertrouwen door de angst heen

Voor deze viering laten we ons inspireren door Loed Loosen. In zijn boek ‘Het derde testament’ vinden we waardevolle hoofdstukken rond ons thema.

Wat doe je als duisternis je ...

06-06-2021
Dat koninkrijk van u: de mensen

In deze tweede viering over ‘Dat koninkrijk van u’ leggen we het accent op mensen. Dagelijks lezen en horen we in de media over journalisten die niet mogen schrijven over wat zij wer...

30-05-2021
Dat koninkrijk van u: onze aarde

Niemand van ons zal ontkennen dat wij afhankelijk zijn van de natuur en de landbouw. Bomen zorgen voor zuurstof, akkers leveren ons graan, bijen bestuiven onze gewassen. In zeeën en oceanen vang...

23-05-2021
Babylonische spraak­verwarring

Het Pinksterverhaal kun je zien als het spiegelverhaal van de Babylonische spraakverwarring. In Babylon dachten de mensen God naar de kroon te kunnen steken met hun toren, maar doordat ze elkaar...

16-05-2021
Gesprekken: Wie ben je?

Een gesprek in de Bijbel: Wie ben je?

 

In een gesprek kun je praten en zwijgen, wie blijft verborgen en wie komt er tevoorschijn?

Met wie ben je eigenlijk in gesprek a...

09-05-2021
Gesprekken: Waar ben je?

Een gesprek in de Bijbel: Waar ben je?

 

In een gesprek kun je praten en zwijgen, wat blijft verborgen en wat komt er tevoorschijn?
Of moet je zeggen: Wie is er verborge...

02-05-2021
De mens als kroon op de schepping

Centraal staan God, de schepping en de bijzondere plaats van de mens hierin, de mens als kroon op de schepping.

In grote stappen zullen we door het Bijbelse verhaal gaan. Van Genesis via...

25-04-2021
Zingeving in existentiële crisis

Sommige ervaringen grijpen diep op ons leven in. We kunnen erdoor van ons stuk raken. En de weg een poosje kwijt zijn. Hoe vinden we dan een weg om te gaan?

De Emmaüsgangers keren zich af...