Jaarrooster vieringen

Plannen en voorbereiden van vieringen

We gebruiken het kerkelijk jaarrooster. Dat gaat van Advent naar Advent. Mensen uit onze gemeenschap dragen thema’s voor vieringen aan. Soms zijn het actuele thema’s: ‘de krant naast de bijbel’. Anderen kiezen een bijbelboek als thema. We houden rekening met feest- en herdenkingsdagen. En met mogelijkheden voor doop en belijdenis.

 

Het jaarrooster

Het jaarrooster heeft 3 soorten vieringen. Elk met een eigen aanpak.

  • A-vieringen (blauw): vieringen voor de vaste perioden van het kerkelijk jaar. Advent en Kerst, 40-dagentijd en Pasen, Pinksteren en Allerzielen. Deze vieringen hebben eigen rituelen en passende teksten. Ook de zomervieringen zijn A-vieringen.
  • B-vieringen (geel): vieringen met een overweger van buiten. Vaak geeft hij of zij nieuwe inzichten en inspiratie. In samenwerking met mensen uit onze gemeenschap maakt de overweger een viering.
  • C-vieringen (wit): vieringen met voorbereidingsgroepen. De Peper is een lekenkerk. Mensen uit onze gemeenschap werken mee aan voorbereiding en uitvoering van de viering. Een groep is vrij om passende teksten en liederen te kiezen. Of expressievormen als poëzie, dans of film.

Annemieke ter Brugge ondersteunt de groepen theologisch. Wim Opgelder adviseert bij de lied- en muziekkeus.

 

Voorbereidingsgroepen vormen het hart van de Peper. Wil je meedoen? Geef je dan op. Stuur een email naar de trekker van de viering. Ben je nog niet zolang bij de Peper, spreek dan na afloop van een viering een gastheer/vrouw aan. Zij weten de weg in onze gemeenschap en kunnen je verder helpen.

 

 

Datum viering Kerkelijk jaar Thema viering Overweger Trekker Koor
30-12-2018 Oudjaar: Geef ons heden onze toekomst (terug)... Koor
06-01-2019 Driekoningen Doop- en belijdenisviering Ben Blonk Anne Hesseling Vrijwilligerskoor
13-01-2019 Heilig Leven. Je laten raken door onrecht Riet Brons-Storm Pieta Ettema Koor
20-01-2019 Oecumenische zondag Recht voor ogen, week van gebed van de eenheid Koor
27-01-2019 Heilige Plaatsen. Je huis op je rug, een nomadisch bestaan/ leven als pelgrim. Annemarie v.d. Vegt Annemieke Werkman Koor
03-02-2019 Maria Lichtmis Licht in de gemeenschap. Onder de poort door: Licht. Annemieke ter Brugge Annemieke ter Brugge Vrijwilligerskoor
10-02-2019 Heilige Plaatsen. De ontmoeting als heilige grond Mirjam Wolthuis Rita Rouw Koor
17-02-2019 Stilteviering Ale Bakker Ale Bakker Vrijwilligerskoor
24-02-2019 Levenskunst.Vriendschap Corrina Doornkamp (Pr.Tr) Vrijwilligerskoor
03-03-2019 Heilige Plaatsen. Mamre: De Levende komt naar je toe Gerard Swüste Ineke Molenkamp Koor
06-03-2019 Aswoensdag. Afzien Ale Bakker Koor
10-03-2019 1e zondag 40-dagentijd Afzien. Train mee. Witske Bodewitz Vrijwilligerskoor
17-03-2019 2e zondag 40-dagentijd Af-zien. Heilige Gertrudis, over je leven terugbrengen tot wat je echt nodig hebt Hans Tulp Koor
24-03-2019 3e zondag 40-dagentijd Af-zien. De Binding van Izaak; een verbijsterend verhaal? Ben Blonk Wout Mol Vrijwilligerskoor
31-03-2019 4e zondag 40-dagentijd Af-zien In context Jacobine Gelderloos Wout Mol Koor
07-04-2019 5e zondag 40-dagentijd Af-zien. Heilige Albert Karin Heesen Vrijwilligerskoor
14-04-2019 Palmpasen (H)erkennen De tocht der tochten Con Hanssen Koor
18-04-2019 Witte Donderdag Viering samen met het Stadsklooster Nog een paar dagen. Nanno Evenhuis Koor
19-04-2019 Goede Vrijdag Viering Goede Vrijdag Het licht gedoofd Nanno Evenhuis Koor
20-04-2019 Paasnacht Paasnacht Van het Goddelijke Mieke Thijsseling Koor
21-04-2019 Paasmorgen Paasmorgen Wat is sterker dan de dood? Henk vd Spoel Rita Rouw Koor
28-04-2019 Het klopt wel, maar het deugt niet Betty de Groot Vrijwilligerskoor
05-05-2019 Levenskunst Omgaan met Vrijheid Annemieke ter Brugge Martha Akkerman Vrijwilligerskoor
12-05-2019 Heilige Plaatsen Horeb, de berg van God Heleen Maat Dineke Mol Koor
19-05-2019 Heel worden Taizé- viering Mieke Thijsseling Vrijwilligerskoor
26-05-2019 Het gebed: Onze Vader Uw naam worde geheiligd Arjan Boers Rita Rouw Koor
02-06-2019 Hemelvaart Henk Bodewitz Vrijwilligerskoor
09-06-2019 Pinksteren “Adem van nieuw begin”. Ben Blonk Corrie Broersma Koor
16-06-2019 Heilige regels De tien woorden Ale Bakker Ale Bakker Vrijwilligerskoor
23-06-2019 Heilige Plaatsen Het meer v Tiberias, De angst voorbij Doopviering Ruth Peetoom Rita Rouw Koor
30-06-2019 Overstapviering Witske Bodewitz Vrijwilligerskoor
07-07-2019 Tussen Hemel en Aarde Lambert de Bont Pieta Ettema Koor
14-07-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Vrijwilligerskoor
21-07-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Koor
28-07-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Koor
04-08-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Koor
11-08-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Koor
18-08-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Koor
25-08-2019 Zomervieringen Zijn wij al faalvaardig? Karin Heesen Koor
01-09-2019 Gebed zonder end Henk Bodewitz Henk Bodewitz Vrijwilligerskoor
08-09-2019 Tussen Hemel en Aarde Jacques Wallage Bep Donner, Hans Paul Kleinsma Koor
15-09-2019 Heilige Regels De Tien Woorden Dick Westerkamp Ale Bakker Vrijwilligerskoor
22-09-2019 Heilige Plaatsen Het Hemelse Jeruzalem Marion Hartman Pieta Ettema Koor
29-09-2019 Ervaren Michaël Jij engel...... Corma Pol Vrijwilligerskoor
06-10-2019 Ervaren Mensen onderweg Hilda Scherphuis Hilda Scherphuis Vrijwilligerskoor
13-10-2019 De Tuin van Eden Ari Troost Janita Rutgers Koor
20-10-2019 IONA- viering Helende zegen nnb Hilda Scherphuis Koor
27-10-2019 Jongerenviering Vrijheid....Is ontsnappen aan....? nnb Marion Wijnstra Vrijwilligerskoor
03-11-2019 Allerzielen Ervaren Gedachtenisviering nnb Aldert Hesseling Koor
10-11-2019 Heilige regels Nieuwe regels, nieuwe Heiligheid? nnb Con Hanssen Vrijwilligerskoor
17-11-2019 Uitgetild boven het alledaagse Marjoleine de Vos Rita Rouw Koor
24-11-2019 "Alles gaat voorbij...??"- laatste zondag van het kerkelijk jaar Ben Blonk Wout en Anneke Mol Vrijwilligerskoor
01-12-2019 1e Advent Ontvangers van goddelijke kennis: Micha spelt de toekomst. Jannet Delver Rita Rouw, Henk Bodewitz Koor
08-12-2019 2e Advent Ontvangers van goddelijke kennis: Zacharias en Elisabeth zien het ongewone Henk vd Spoel Ineke Molenkamp, Vrijwilligerskoor
15-12-2019 3e Advent Ontvangers van goddelijke kennis: Maria ontmoet een engel Geeske Hovingh Liesbeth Franssen Koor
22-12-2019 4e Advent Ontvangers van goddelijke kennis: Jozef durft het aan Piet Bolhuis Ineke Molenkamp, Vrijwilligerskoor
24-12-2019 Kerstavond Het mysterie van Menswording. Geboorte nnb Ineke Molenkamp, Koor
25-12-2019 Kerstmorgen Het mysterie van Menswording. Leven als gave Anoesjka vd Broek Ineke Molenkamp, Koor
29-12-2019 Leven op Uw Woord. Jaar uit-jaar in Wil vd Broek Vrijwilligerskoor
05-01-2020 Driekoningen Zoekers van goddelijke kennis Ale Bakker Ale Bakker Vrijwilligerskoor
12-01-2020 nnb Bram Grandia Liesbeth Franssen Koor
19-01-2020 Oecumenische zondag Gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk Koor