Vieringen uit de nieuwsbrief

02-06-2024
Mystica Hildegard von Bingen

‘Ieder mens is in potentie wetenschapper, kunstenaar, filosoof en mysticus’. Deze woorden komen uit een recent interview met dhr Klukhuhn, (Dagblad Trouw, 20 april 2024).
Ze hadden van Hil...


Lees verder
26-05-2024
Vaclav Havel: Hoop en Verwachting

Vaclav Havel (1936-2011) was een dissident, schrijver en politicus in Tsjechoslowakije. Zijn naam roept herinneringen op aan begrippen uit een voorbije tijd: de Koude Oorlog, IJzeren Gordijn en ...


Lees verder
19-05-2024
Pinksterfeest

In deze viering van zondag 19 mei is het feest.

Door het water gaan….
Het is Pinksteren…..
Pinksterzondag, aangevuurd door de Geest.

Lees verder

12-05-2024
Viering in de Martinikerk

Op zondag 12 mei zijn wij als Pepergemeenschap opnieuw te gast in een gezamenlijke viering met de Martinidiensten. In dit proces leren we elkaar kennen in wie we ...


Lees verder
05-05-2024
Ik wil niet haten

Wij kennen Jezus’ gebod ‘Heb uw vijanden lief!’. Vaak wordt hierbij gedacht aan grote kwesties van oorlog en vrede. Daar gáát het zeker om! Maar we zien dat het ook gaat om heel gewone situaties...


Lees verder
28-04-2024
Gekend worden

Scheiden, onderscheiden. In Genesis 1 brengt God scheiding aan. Je onderscheiden betekent ook: anders zijn of anders mogen zijn. Maar vaak is het een opgave om dat te dragen en elkaar in die ver...


Lees verder
21-04-2024
De psalmen van Lloyd Haft

De viering van 21 april is een poëzieviering. Gast en overweger in de viering is de sinoloog en dichter Lloyd Haft, die o.a. bekendheid geniet vanwege zijn bundel met bewerkingen van de Psalmen ...


Lees verder
14-04-2024
Samen vieren in de Martinikerk

Op zondag 14 april zijn wij als Pepergemeenschap te gast in een viering van de Martinidiensten. De viering wordt gehouden in de Martinikerk en begint om 11.30 uur...


Lees verder
07-04-2024
Opstaan!

In deze viering willen we samen stilstaan bij het verhaal van de Emmaüsgangers. Bedroefd waren zij van Jeruzalem onderweg n...


Lees verder
31-03-2024
Stille Week en Pasen

In de week vóór Pasen worden 3 vieringen gehouden in de Pepergasthuiskerk: op Witte Donderdag (28 maart), Goede Vrijdag (29 maart) en Stille Zaterdag (30 maart). De vieringen op donderdag en vri...


Lees verder