David en Jonathan

David en Jonathan

Het gaat over de trouwe vriendschap tussen David en Jonathan.

De vriendschap wordt gekenmerkt door nauwe verbinding tussen David en Jonathan.

Hun band staat in het teken van het Verbond van de EEUWIGE met de mens.

De naam van de EEUWIGE wordt in deze verhalen geopenbaard:

IK ZAL ER ZIJN.

In die Geest herkent en erkent Jonathan David als Gezalfde.

Gezalfd om wat deze mens is en zal zijn voor de ander. 

Op zondag 23 juni zullen we hierbij stilstaan tijdens de viering.. 

 

De voorbereidingsgroep: Agnes de Vries, Willem Busz en Piet Bolhuis

 

 

Wil je een viering online meemaken: klik dan op deze link