De psalmen van Lloyd Haft

De psalmen van Lloyd Haft

De viering van 21 april is een poëzieviering. Gast en overweger in de viering is de sinoloog en dichter Lloyd Haft, die o.a. bekendheid geniet vanwege zijn bundel met bewerkingen van de Psalmen uit 2003. Zijn versies van de bijbelse psalmen zijn geen vertalingen in de strikte zin van het woord, maar meer ‘beluisteringen’, herdichtingen, overpeinzingen naar aanleiding van wat hem trof in de Psalmen. Naast beelden en woorden uit de originele Psalmen gaf Lloyd Haft ook zijn persoonlijke godsbeleving een plaats in zijn psalmbewerkingen, en hij verwoordde die op een heel eigen, poëtische wijze.

 

Tijdens de viering lezen we twee psalmen uit de bundel van Lloyd Haft naast diezelfde psalmen in een oudere vertaling. In zijn overweging zal Lloyd ons meenemen in wat hem raakt, troost en inspireert in de Psalmen, en hij zal ons iets vertellen over de keuzes die hij maakte bij het schrijven van zijn eigen hertalingen; wat hem dierbaar is en wat hij liever wegliet. En zo kunnen de psalmen van Lloyd Haft ook ons een nieuwe kijk geven op de grote rijkdom van het boek der Psalmen.

 

Namens de voorbereiders, Ineke Molenkamp

 

 

Wil je een viering online meemaken: klik dan op deze link