De Stille Week

De Stille Week

In de week voor Pasen worden drie vieringen gehouden in de Pepergasthuiskerk op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De vieringen op donderdag en vrijdag beginnen om 19.30 uur, de viering op zaterdag begint om 21.00 uur.

 

De drie vieringen vormen een doorlopend geheel dat uitloopt op de Paasviering op zondag 9 april. In teksten, bijbellezingen, liederen en symbolen beleven we het lijden en sterven van Jezus en leven we toe naar de vreugde van Pasen.

 

Op Witte Donderdag (6 april) vieren we de maaltijd zoals Jezus die met zijn vrienden hield in een kring, en ervaren we de wanhoop die Jezus ooit gevoeld moet hebben. De viering eindigt in stilte met een lege liturgische tafel.

 

Op Goede Vrijdag (7 april) staan we stil bij het kruis, bij de ontzetting van Petrus, bij het diepe verdriet van Maria en bij de overgave van Jezus. De Paaskaars wordt gedoofd en weggebracht. Wie dat wil, kan een bloem neerleggen bij het kruis. Ook deze viering eindigt in stilte.

 

De viering op Stille Zaterdag (8 april) begint met stilte, donkerte en verlatenheid. Daarna lezen we over schepping en nieuw begin, we maken een symbolische tocht door het water, een nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en het licht gaat aan. We lezen het opstandingsverhaal en zingen over de steen die is weggerold, over de mist die optrekt en over een nieuwe wereld. Zo zijn we klaar om Pasen te vieren!

 

Iedereen is van harte welkom.

 

Vanaf 27 maart is de informatie over de Paasviering (9 april) op de site te lezen.

 

Namens de voorbereidingsgroep, Ineke Molenkamp 

 

Wil je de viering online meemaken: klik dan op deze link

 

Foto: Petra Elzes, Ghana