Gedachtenisviering

Gedachtenisviering

De kunst van het dragen

 

Net als ieder jaar in november vindt er in de Pepergasthuiskerk een gedachtenisviering plaats. Onze gemeenschap gedenkt de Pepergangers die dit afgelopen jaar zijn overleden. We ontsteken een kaars voor ieder van hen en schrijven hun naam, desgewenst, bij op het gedachtenisdoek in de kerk.

Ook is er voor alle aanwezigen ruimte om hun eigen dierbaren te gedenken.

 

Een uur om stil te staan bij de mensen die ons lief waren, die er niet meer zijn en die toch deel blijven uitmaken van ons leven. Als we iemand gedenken kan er van alles door ons heen gaan: het verdriet van het verlies, het missen, de ontroering van liefde. We dwalen langs de randen van wat we weten en van wat we niet weten. Het kan ons ook verlegen maken, eerbiedig misschien, dat zachte zoeken naar het broze weten dat tijd en afstand overwint. Hoe dragen we onze overledenen bij ons? 

We staan hier tijdens de viering bij stil en denken erover na.  

 

Ik weet haast niets meer
van alles wat ik eens heb willen zeggen.

Ik wil haast niets meer zeggen.
Alleen iets van het licht.
                        Hans Andreus

 

Wij nodigen je uit om bij deze viering op zondagmorgen 5 november aanwezig te zijn om samen te gedenken. Wil je de viering online meemaken: klik dan op deze link

 

Voorbereidingsgroep, Lida Weeda, Henk van der Spoel, Petra Elzes en Marjoke Brenninkmeijer