Kracht voor onderweg

Kracht voor onderweg

Onze wereld kenmerkt zich door veel drukte, lawaai en strijd. We hebben daarom zo nu en dan behoefte aan een stille plek. De viering van deze zondag gaat over stilte, meditatie en retraite. Elementen die zo kenmerkend zijn voor het leven in kloosters. 

Diep in het Friese landschap in Hilaard heeft een oude, vervallen boerderij een nieuwe bestemming: het oecumenisch klooster Nijkleaster-Westerhûs. Sinds Pinksteren zijn er ‘kleasterlingen’, mensen die zich verbonden hebben aan Nijkleaster. 

Hiermee is een droom van Hinne Wagenaar werkelijkheid geworden. Hij wil ons meenemen in de reis die nodig was om het Nijkleaster te realiseren. De lezing uit Mattheüs – de verheerlijking op de berg – blijkt hiervoor een goed vertrekpunt. 

Als voorbereiding op deze viering hebben wij een weekend het kloosterleven in Nijkleaster meegemaakt. Met meditatie, getijdegebeden en stilte. 

Hinne Wagenaar zal in deze viering van 29 oktober de overweging houden.

 

Namens de voorbereidingsgroep, Hans Tulp en Brecht Gerbrandy

 

Wil je de viering online meemaken: klik dan op deze link