Mystica Hildegard von Bingen

Mystica Hildegard von Bingen

‘Ieder mens is in potentie wetenschapper, kunstenaar, filosoof en mysticus’. Deze woorden komen uit een recent interview met dhr Klukhuhn, (Dagblad Trouw, 20 april 2024).
Ze hadden van Hildegard von Bingen (1098-1179) kunnen zijn. Als abdis van een benedictijns klooster componeerde zij ook lofzangen en kreeg eveneens profetische visioenen. Zo belichaamde zij de vier karakteristieken die Klukhuhn noemt ten volle.

Deze middeleeuwse vrouw, Hildegard von Bingen, heeft ons een grote schat aan kennis, kunst, inzicht en goddelijk geïnspireerde wijsheid nagelaten die bijna onuitputtelijk genoemd mag worden.

In de viering van 2 juni komt zij met al haar kwaliteiten op verschillende wijzen aan het licht: in haar woorden, in haar muziek, maar ook middels een afbeelding (miniatuur) die is gemaakt op basis van haar visioenen.

Hildegard von Bingen leefde bijna 1000 jaar geleden, maar haar boodschap heeft niets aan actualiteit ingeboet, integendeel!
Jolanda Tuma verzorgt de overweging.

Namens de voorbereidingsgroep, Betty de Groot

 

 

Wil je een viering online meemaken: klik dan op deze link