Vaclav Havel: Hoop en Verwachting

Vaclav Havel: Hoop en Verwachting

Vaclav Havel (1936-2011) was een dissident, schrijver en politicus in Tsjechoslowakije. Zijn naam roept herinneringen op aan begrippen uit een voorbije tijd: de Koude Oorlog, IJzeren Gordijn en de Sovjetrepubliek.
Havel is echter nog steeds actueel juist omdat hij zijn gedachten ontwikkelde in een even beklemmende tijd als de huidige waarin wij thans leven. Havel sprak zich gedurende de Praagse Lente in de jaren ‘60 uit tegen repressie. Hij zat daarvoor jarenlang in de gevangenis, van waaruit hij brieven schreef aan zijn vrouw, brieven die later gepubliceerd zijn onder de titel: Brieven aan Olga.
Toen hij vrij kwam verwoordde hij wat hoop voor hem betekende. Zijn woorden wekten veel indruk en inspireren mensen over de gehele wereld tot op de dag van vandaag. Een gedicht van Havel staat in deze viering centraal. De viering zal ook wat anders dan anders zijn: met elkaar willen we vanuit stilte op zoek gaan naar sporen van hoop ‘in onszelf en bij elkaar’, zoals Havel het zelf onder woorden bracht. Als werkgroep bereiden we deze viering van 26 mei met elkaar voor. In de tweede viering op 30 juni komen we terug op onze bevindingen van vandaag.

 

Namens de voorbereidingsgroep, Martha Akkerman

 

 

 

Wil je een viering online meemaken: klik dan op deze link