Kerk en Kroeg

Kerk en Kroeg

Onderling contact is heel belangrijk. Iedere zondag kunnen we elkaar in de koffiekamer ontmoeten. Eén keer per maand kunnen we elkaar ook treffen in ’Time Out’ aan de Poelestraat. Voor de komende maanden zal dat zijn op de zondagen 2 oktober, 6 november en 4 december. Het is een mooie gelegenheid om elkaar wat uitgebreider te spreken en om nieuwe contacten te leggen.

 

We verzamelen ons na de viering bij de pomp in de tuin van het Pepergasthuis en we lopen er samen naar toe. Je kunt ook nog na de Peperkoffie aansluiten.

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd.

 

Corrie van de Zee en Lida Weeda