Themabrochure: Geloven voorbij grenzen

Themabrochure: Geloven voorbij grenzen

De Raad van Kerken publiceerde eind 2019 een nieuwe themabrochure binnen de reeks ‘Bezinning,’ over actuele thema’s waarvoor de kerken zich geplaatst zien. Brochure nummer 61 heet ‘Geloven voorbij grenzen’ over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers. Hans Roldanus schreef een Bijbels-theologische reflectie op de betekenis van verschillende Schriftteksten voor de inzet voor vluchtelingen en de publieke discussie over de asielproblematiek. Andere hoofdstukken gaan over Christelijk-sociale ethiek en de praktische gevolgen voor de Raad van Kerken.
Het initiatief om – opnieuw – met een bezinning en motivatie bij de kerken aan te kloppen is afkomstig van de Werkgroep Vluchteling (van de Raad), direct na de manifestatie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van INLIA in de zomer van 2018.

De brochure kost € 7.00 (inclusief portokosten) en is te bestellen bij Raad van Kerken in Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, e-mail : rvk@raadvankerken.nl.