Van God spreken

Van God spreken

Dominee Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten. In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken, vindt hij. Van de vraag of God bestaat naar de vraag wat Hij betekent.

In zijn lezing gaat hij in op het atheïsme dat vandaag de standaardpositie lijkt te zijn als het op levensbeschouwing aankomt. Is het wel zo waarschijnlijk dat God bestaat? En als dat niet zo zou zijn, valt toch de bodem onder het christelijk geloof weg? Opmerkelijk genoeg zijn er filosofen die hier anders over denken; atheïstische filosofen wel te verstaan. De vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennend invullen, maar dat betekent geenszins dat het christelijk geloof betekenisloos zou zijn. Met opmerkelijke gretigheid wordt de christelijke boodschap herontdekt.

De theologie lijkt, vreemd genoeg, wat terughoudend bij deze interesse. Er zou toch alle reden zijn om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk dat daarmee weer ruimte komt om een ooit verlaten geloof weer nieuw leven in te blazen.

 

Datum: 24 oktober 2021

Tijd: 15.00 uur

Plaats: Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren

Toegang vrij, collecte bij de uitgang

Zo lang er coronamaatregelen gelden is er een maximum aantal bezoekers en is aanmelding noodzakelijk bij de heer A. Trox, tel 050-3094682 of per email.