Van het interim-bestuur

Van het interim-bestuur

Binnen het team van de musici vindt binnenkort een grote verandering plaats. Sinds het begin van de Peper, 31 jaar geleden, begeleidt Peter Rippen de koorrepetities en de vieringen. Peter heeft besloten met ingang van 3 oktober hiermee te stoppen. Hij blijft in ieder geval de zondagse viering tot het eind van dit kalenderjaar begeleiden. Het interim-bestuur spreekt zijn grote dank uit aan Peter voor alles wat hij in die vele jaren voor de Peper heeft betekend.

Een ander vertrouwd gezicht binnen het team van musici, Martijn Jager, gaat nu taken van Peter overnemen. Martijn doet de koorrepetities en wordt de nieuwe cantor. Het interim-bestuur wenst Martijn veel succes.

 

Op 14 september vond een gemeenschapsvergadering plaats, waar 79 Pepergangers aanwezig waren. Negentien mensen hadden zich afgemeld. Tiddo Nieboer, voorzitter van het interim-bestuur, opende de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. Verschillende werkgroepen hebben zich beziggehouden met de toekomst van de OVG. Op 14 mei j.l. heeft een initiatiefgroep zich bereid getoond de schouders eronder te zetten om de OVG een vervolg te geven.

 

Vervolgens kwamen de leden van de initiatiefgroep aan het woord. Cees Meinders gaf uitleg over de nieuwe opzet van de OVG. Er zal een nieuw bestuur van drie personen worden gevormd, waarvan Cees voorzitter zal zijn. Alle werkgroepen en het koor blijven functioneren. Er komt een vieringen-coördinator, die geen bestuurslid zal zijn. Studentenpastor Jasja Nottelman zal tot 1 januari 2023 ondersteuning bieden. Er wordt een nieuwe theologisch ondersteuner aangesteld. 

 

Betty de Groot vertoonde vervolgens de Powerpoint presentatie ‘De toekomst van de Peper’. 

 

Ineke Molenkamp, als vieringencoördinator, vertelde dat het vieringenrooster voor de periode van 9 oktober t/m kerst klaar is. Er staat o.a. een viering over het gedachtegoed van Loed Loosen en een poëzieviering met Marjoleine de Vos gepland. De vieringen tijdens Advent gaan over ‘vertrouwen’. Hiervoor worden nog trekkers en voorbereiders gezocht.

 

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Onder meer kwamen aan de orde: de visie en de basis van de OVG, de bereidwilligheid van de gemeenschap om zich voor de OVG in te zetten, de aanstelling van een nieuwe theologisch medewerker de mogelijkheid om vieringen te versoberen.

 

Tenslotte bedankte Tiddo iedereen voor hun aanwezigheid en hun inzet.

 

Het volledige verslag van deze bijeenkomst van de secretaris Koos van Huis is op de site te zien; inloggen (Peper Intern) en klikken op Gemeenschapsbijeenkomst 14 september 2022. Daar vind je ook de Powerpoint Presentatie ‘De toekomst van de Peper’.