Van angst naar vertrouwen

Van angst naar vertrouwen

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Beloken Pasen is de dag die het Paasoctaaf afsluit, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. Beloken Pasen valt dit jaar dus op 11 april.

Vaak wordt het woord ‘beloken’ in verband gebracht met een motief uit de evangelielezing van deze dag: Johannes 20, vers 19 tot met 31. Deze perikoop begint zo: “Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: “Ik wens jullie vrede!”. De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren ‘beloken’, gesloten.

 

Vrede is het tegendeel van angst. Angst betekent dat je je benauwd voelt, dat je je van alle kanten omringd en bedreigd voelt door iets wat sterker is dan jij. Vrede, en daarmee ook vertrouwen, keren terug als dreiging en angst verdwijnen. Die vrede wenst Jezus de leerlingen toe. Jezus zegt: “Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit”. Vrede is nodig, de angst moet weg opdat de leerlingen de deuren en vensters opengooien en naar buiten gaan, onbevreesd de mensen tegemoet.