De liederen van Michaël Steehouder

De liederen van Michaël Steehouder

In de Nieuwsbrief van 21 september 2020 werd ‘Scherven van Zekerheid’ besproken, het nieuwe boek van Michaël Steehouder. Hierin reflecteert hij op de teksten van de liederen die hij schreef. Liederen die steeds verder verwijderd raakten van de traditionele geloofswaarheden en kerkelijke traditie, maar die wel steeds bedoeld bleven om te zingen in liturgische vieringen.

 

Pauline Weseman schrijft hierover in Trouw op 17 februari jl.:

“Een persoonlijke bezinning op zijn liturgische teksten, teksten voor binnen en buiten de kerk, voor wie afscheid nam van de traditionele kerk en geloofswaarheden, maar zich nog religieus bezield voelt”,

In een interview bij RTV Oost vertelt Steehouder over het ontstaan van zijn teksten en waarvoor deze bedoeld zijn.

“Het schrijven van teksten en muziek is alleen maar een aanloop tot het moment waar het werkelijk om gaat: zingen door koor en gemeente in de liturgie”

En over het waartoe van zingen zegt hij:

“Samen zingen verbindt je als gemeenschap, je bent tijdens het zingen immers afhankelijk van elkaar. Tegelijkertijd kun je ook jezelf zijn, omdat je zèlf zingt. Zingen markeert vaak een gebeurtenis, daar begint iets. Een goed kerklied slaat een brug naar je eigen leven. Lied en geloof vallen dan samen”

Zijn eigen liederen zijn volgens de schrijver geen vertalingen van Bijbelse verhalen naar het leven van nu. Zijn liederen gaan juist over het leven náást die Bijbelse noties.