Eerstejaars cursus theologie

Eerstejaars cursus theologie

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). De cursus is gevarieerd en heeft een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.

Het eerste jaar start op 19 oktober en bestaat uit 22 avonden. Deze vakken komen aan bod: Oude Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.

De kosten voor deze cursus zijn € 200. De lessen zijn op de maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.
Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude, 0597-422112 of via de website: www.tvg-groningen.nl