Cursus Theologische Vorming

Cursus Theologische Vorming

Op maandag 20 september geeft Ds. Bert van der Woude informatie over de Cursus Theologische Vorming op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. De informatieavond begint om 19.30 uur

 

De cursus biedt kennis, verbreding en verdieping op de volgende onderdelen:

  • De  Bijbel als basisbron, waarbij aandacht wordt besteed aan: de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, het lezen van teksten en de historische context.
  • Aandacht voor geloofsvragen van deze tijd. De traditievakken zoals: kerkgeschiedenis en dogmatiek, zodat we geloofsvragen van onze tijd beter kunnen begrijpen.
  • De samenleving nu, waarbij de nadruk ligt op religie in Nederland in deze tijd.
  • Specifieke vakken als liturgiek, filosofie, ethiek en spiritualiteit.

Er zijn oud-cursisten aanwezig en er is volop gelegenheid vragen te stellen. 

Alvast meer weten? Raadpleeg dan de website