Zomeractiviteiten in onze regio

Zomeractiviteiten in onze regio

Hoe gaan we deze zomer doorbrengen? Gaan we ver weg of blijven we heerlijk in onze eigen omgeving?

De redactie van de Nieuwsbrief geeft jullie graag enige suggesties voor activiteiten in Groningen, Friesland en Drenthe:

 

– Zoek je stilte, bezinning en verbinding? In Nijkleaster in Jorwert kun je daarvoor terecht op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur.

 

– In de Grote Kerk in Leeuwarden is er een overzichtstentoonstelling van Jentsje Popma. Hij wordt dit jaar 100.

   In Trouw van 14 juni 2021 stond een artikel over Popma. In 2015 heeft Popma zijn atelier met al zijn werk aan Nijkleaster geschonken.

   Dat de tentoonstelling in een kerkgebouw plaatsvindt is niet toevallig. Volgens de kunstenaar is hij altijd met het geloof bezig
   geweest.

 

– In het Drents Museum in Assen is tot en met 5 september de tentoonstelling Henk Helmantel – Meesterschilder.

 

– In Groningen is van 16 tot 23 juli weer het Peter de Grote festival.

 

– Ook deze zomer zijn er weer veel orgelconcerten. Groningen is orgelstad. Kijk hier voor de meest actuele informatie.