Bericht van het VO-klein

Bericht van het VO-klein

Nu de vakantie aanbreekt, blikt het VO-klein terug op het afgelopen jaar. De tweede lockdown en de onzekerheid over de organisatie van vieringen zorgde voor de nodige moeilijkheden. Dankzij de inzet van velen is het gelukt vieringen te blijven maken, in een diversiteit van vormen, en deze met elkaar te delen. We kijken ernaar uit elkaar deze zomer en ook daarna weer te ontmoeten.

 

Het vieringenrooster laat nog slechts één lege plaats zien: zondag 12 september. Het is fijn dat tot aan advent dan alle vieringen bemenst zijn, het geeft aan dat velen met ons de schouders onder de vieringen willen zetten. We hopen dat er mensen zijn die de nog vrije zondag voor hun rekening willen nemen. Geef je op via Nanno Evenhuis.

 

Daarnaast zijn we onder andere bezig met de totstandkoming van het nieuwe jaarrooster. De Groene Kerk zal daarin zeker een plaats krijgen. Op een bijeenkomst van het Vieringenoverleg-Groot hopen we een eerste versie van onze plannen te kunnen presenteren. We gaan ervan uit dat een ontmoeting in september weer op de gewone manier kan. Daarom hebben we de Columnakerk alvast gereserveerd op woensdagavond 8 september. Uiteraard komen we in augustus met meer informatie over de bijeenkomst, maar reserveer alvast die avond.

 

We hopen dat de vakantie rust en ruimte geeft aan allen die betrokken zijn bij de Peper.

 

Met hartelijke groet, het VO-klein