Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Beste Pepergangers,

De zomervakantie staat voor de deur. We hebben een roerig jaar achter ons liggen door COVID-19.  Met de start van de zomervieringen gaan ook de deuren van de Peper weer open. We houden hierbij rekening met de regels van de PKN. Via de Peperpost zijn jullie daarover geïnformeerd. De procedure van aanmelden voor het bijwonen van de vieringen vanaf 11 juli a.s. vind je daarin en elders op onze website, evenals het protocol.

 

Gedurende de afgelopen corona tijd hebben we als bestuur vaak gehoord dat Pepergangers graag via een video-opname de vieringen zouden willen meebeleven. Het bestuur heeft een commissie o.l.v. Marielle Thorbecke gevraagd te onderzoeken hoe en met welke kosten videostreaming mogelijk gemaakt kan worden. De commissie is voortvarend en accuraat te werk gegaan en heeft een aantal offertes en een gedegen onderzoek aangevraagd.  Wij hebben inmiddels fiat gegeven voor het installeren van gebruiksvriendelijke en kwalitatief hoogstaande video-opnameapparatuur.

We hopen met deze investering bij te kunnen dragen aan verbinding van Pepergangers en niet-Pepergangers met onze zondagse vieringen. Zo hopen we mogelijkheden te creëren voor nieuwe liturgische vormen, ook voor toekomstige generaties.

Het bestuur is de commissie zeer erkentelijk voor al het werk hiervoor. We verwachten dat er direct na de zomer kan worden uitgezonden en hopen al tijdens de laatste zomervieringen te kunnen proefdraaien.

 

Met deze vooruitzichten willen we jullie allemaal een goede zomerperiode wensen, waarin we elkaar kunnen ontmoeten in de Peper. Na de vakantie bestaat de Peper 30 jaar, waarover later meer.

 

Hartelijke zomergroet,

Harma van der Schoot, secretaris (demissionair) bestuur OVG